COMPUTING > Cloud Servery > Load balancer > Zmena stavu load balancera

11.3.1 Zmena stavu load balancera

Pre zmenu stavu load balancera prejdite na stránku "Balancery" a ďalej postupujte takto:

Zmena stavu load balancera, ktorý je AKTÍVNY

  • Na stránke technických detailov kliknite na "VYPNÚŤ"

  • Potvrďte príkaz stlačením "OK".

Zmena stavu load balancera, ktorý je VYPNUTÝ

  • Na stránke technických detailov kliknite na "AKTIVOVAŤ"

  • Príkaz potvrďte stlačením "OK".

POZOR - ak je load balancer vypnutý, nie je možné: