Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  4 - Prístup ku cloud serverom  /  Reset hesla pre prístup na cloud server s operačným systémom CentOS

4.6.2 Reset hesla pre prístup na cloud server s operačným systémom CentOS

Pre zresetovanie hesla v prípade cloud servera s operačným systémom CentOS je nutné najskôr pripojiť sa na cloud server cez zotavovaciu konzolu a  súčasne nechať otvorenú aplikáciu VisualCloud, a postupovať podľa nasledujúcich pokynov.
 1. Zastavte cloud server pomocou VisualCloud.
 2. Po prístupe k zotavovacej konzole spustite cloud server pomocou VisualCloud.
 3. V okne konzoly môžete vidieť fázu spúšťania cloud servera s hlásením pre "grub-boot" (viď nasledujúci obrázok) o dĺžke cca 3 sekundy.  Pred ukončením odpočítavania času stlačte akékoľvek tlačidlo, aby sa otvoril editačný mód načítania.
 4. Pomocou šípok zvoľte operačný systém a stlačte "e" pre editovanie príslušného bootovania.

 5. Po otvorení bootovacieho súboru sa pomocou šípok presuňte na riadok pre zavedenie kernelu (obvykle začína slovom "kernel") a znovu stlačte "e" pre úpravu jeho obsahu.

 6. Na konci riadku pridajteinit 1 a potvrďte stlačením klávesu Enter.

 7. Po návrate na predchádzajúcu obrazovku stlačte "b" pre opätovné uskutočnenie bootovania v móde "single user".
 8. Vykoná sa reštart cloud servera a po niekoľkých málo sekundách bude možné zadať nové príkazy za symbolom #.
 9. Zadajte príkaz passwd a stlačte kláves Enter.
 10. Zadajte nové heslo pre používateľa "root" a stlačte Enter.
 11. Potvrďte nové heslo a stlačte kláves Enter.
 12. V tejto chvíli bude nové heslo pre používateľa "root" úspešne nastavené a budete ho môcť použiť pri nasledujúcom reštartovaní na prístup na cloud server (pre reštart zadajte príkaz reboot alebo uskutočnite nútený reset z ovládacieho panelu).