Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  4 - Prístup ku cloud serverom  /  Reset hesla pre prístup na cloud server s operačným systémom Debian alebo Ubuntu

4.6.3 Reset hesla pre prístup na cloud server s operačným systémom Debian alebo Ubuntu

Pre zresetovanie hesla v prípade cloud servera s operačný systémom Debian alebo Ubuntu je najskôr nutné pripojiť sa na server cez zotavovaciu konzolu a súčasne nechať otvorenú aplikáciu VisualCloud a postupovať podľa nasledujúcich pokynov.
 1. Vypnite cloud server cez VisuaCloud.
 2. Po pripojení k zotavovacej konzole spustite cloud server pomocou VisualCloud.
 3. V okne konzoly môžete vidieť fázu spúšťania cloud servera s hlásením pre "grub-boot" (viď nasledujúci obrázok) o dĺžke cca 5 sekúnd pre Debian,  a 3 sekundy pre Ubuntu.


  Pred ukončením odpočítavania času stlačte tlačidlo "e" pre otvorenie editačného módu bootovania.
 4. Po otvorení bootovacieho súboru sa pomocou šípok presuňte na riadok pre zavedenie kernelu operačného systému (zvyčajne začína slovom "linux") a na konci riadku vložte init=/bin/sh 5. Pre opätovné uskutočnenie zmeneného bootovania stlačte kombináciu tlačidiel CTRL + x.
 6. Dôjde k reštartovaniu cloud servera a po niekoľkých málo sekundách bude možné zadať nové príkazy pre symbol #.
 7. Zadajte príkaz mount -o remount rw / a stlačte kláves Enter.
 8. Zadajte príkaz passwd a stlačte Enter.
 9. Zadajte nové heslo pre používateľa "root" a stlačte kláves Enter.
 10. Potvrďte nové heslo a stlačte klávesu Enter.
 11. V tejto chvíli bude nové heslo pre používateľa "root" úspešne nastavené a budete ho môcť použiť pri nasledujúcom reštartovaní na prístup na cloud server (pre reštartovanie zadajte reboot alebo init 6 alebo uskutočnite nútený reset z ovládacieho panelu)