Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  4 - Prístup ku cloud serverom  /  Reset hesla pre prístup na cloud server s operačným systémom Windows 2008/2012/2016

4.6.1 Reset hesla pre prístup na cloud server s operačným systémom Windows 2008/2012/2016 Cloud Server Pro service guide

Pre resetovanie hesla v prípade cloud servera s operačným systémom Windows Server 2008/2012/2016 je nutné najskôr zaviesť obraz z virtuálneho CD a pripojiť ho k virtuálnemu CD/DVD prehrávaču. Potom sa musíte pripojiť ku cloud serveru cez zotavovaciu konzolu a súčasne nechať otvorenú aplikáciu Visual Cloud a postupovať podľa nasledujúcich pokynov.
 1. Stiahnite obraz z virtuálneho CD pre načítanie (bootovanie) cloud servera z CD.
 2. Zaveďte obraz do priestoru FTP, ktorý má váš účet k dispozícii.
 3. Pripojte obraz k virtuálnemu CD/DVD prehrávaču cloud servera, ktorého heslo chcete resetovať.
 4. Vypnite cloud server – vyberte možnosť "Vypnúť cloud server z operačného systému".
  1. Hyper-V:
   1. zapnite cloud server, ten sa automaticky nabootuje z CD
  2. VMware: ak si prajete zmeniť poradie bootovania nastálo tak, aby BIOS cloud servera bootoval z CD, kedykoľvek je pri reštarte k dispozícii bootovacie CD, postupujte týmto spôsobom:
   1. Pripojte sa ku cloud serveru cez VMware vSphere Client a spustite konzolu.
   2. Spustite cloud server a kým naštartuje OS stlačte "F2" pre prístup do BIOSu cloud servera. Aby sa vám to podarilo, musíte tento krok uskutočniť skutočne rýchlo, kým cloud server nabootuje z pevného disku. Akciu môžete niekoľko-krát zopakovať pomocou príkazu "Send Ctrl-Alt-del", ktorý nájdete vo VM Menu -> Guest of the Mware vSphere Client console, inak opakujte operáciu od bodu 4.
   3. Prejdite do bootovacej sekcie BIOSu a zmeňte poradie bootovania tak, aby mal prioritu boot z CD/DVD a  nie HDD disk s OS. Uložte nastavenia BIOSu a uskutočnite reštart.
   4. Ak cloud server nenabootuje z CD, ale načíta operačný systém, zopakujte operáciu od bodu 4.
  3. Ak chcete vo VMware uskutočniť boot z CD s použitím boot menu cloud servera len raz, postupujte takto:
   1. Pripojte sa k cloud serveru cez VMware vSphere Client a otvorte konzolu.
   2. Spustite cloud server a kým cloud server načíta operačný systém, rýchle stlačte klávesu "ESC", tým otvoríte bootovacie menu. Aby sa vám to podarilo, je potrebné tento krok urobiť skutočne rýchlo, kým cloud server nabootuje z disku. Akciu môžete niekoľkokrát opakovať pomocou príkazu "Send Ctrl-Alt-del", ktorý nájdete v VM Menu -> Guest of the VMware vSphere Client console, inak opakujte operáciu od bodu 4.
   3. V bootovacom menu vyberte "CD-Rom Drive" a stlačte kláves Enter.
   4. Ak cloud server nenabootuje z CD, ale hneď načíta operačný systém, zopakujte operáciu od bodu 4.
 5. Pri nabootovaní virtuálneho CD sa otvorí nasledujúca obrazovka.  Ak sa budete riadiť zobrazenými pokynmi, pri prvom kroku budete požiadaný o uvedenie pevného disku s operačným systémom Windows, ktorého prístupové heslo nepoznáte.  Uveďte číslo zodpovedajúce disku v zozname a stlačte kláves Enter na potvrdenie.
 6. Pri druhom kroku budete požiadaný o potvrdenie cesty (path) a súboru registru. Obvykle stačí potvrdiť odporúčanú cestu (path) stlačením klávesu Enter.

 7. Uveďte operáciu "Password reset" výberom "1" a následným potvrdením.

 8. Pri treťom kroku zvoľte "1" pre "Edit user data and password" a potvrďte.

 9. Pri uvedení používateľa, u ktorého chcete zmeniť heslo, zvoľte "administrator": vzhľadom na to, že obvykle ide o ponúknutého používateľa, stačí stlačiť kláves Enter.

 10. Z uvedených možností zvoľte "1" pre "Clear (blank) user password".  Bude vám ponúknuté, aby ste uviedli nové heslo, ale táto možnosť nie je úplne kompatibilná a hrozí riziko, že budete musieť celý postup zopakovať znovu. Zvoľte možnosť nepoužiť heslo pre používateľa "administrator"; budete ho môcť vytvoriť po uskutočnení prvého prístupu.
 11. Po získaní potvrdenia o zmene hesla zadajte "!" pre ukončenie a potvrďte.

 12. Potom zadajte "q" a potvrďte.

 13. Pri štvrtom kroku budete požiadaný o potvrdenie práve uskutočnených zmien: potvrďte zadaním "y" a stlačením Enter.

 14. Po potvrdení ukončenia ukladacieho postupu môžete server zastaviť alebo vypnúť. Odoberte obraz disku z virtuálneho CD/DVD prehrávača a reštartujte cloud server.