Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Private Cloud

Private Cloud

Vítejte ve Znalostní bázi služby FORPSI Private Cloud. Se službou Private Cloud můžete nakupovat libovolné výpočetní zdroje (CPU, RAM a HD) a síťové zdroje (virtuální LAN a veřejné IP adresy) a sestavovat z nich vlastní virtuální datacentra. Správa vaší infrastruktury se provádí přes webovou konzoli VMware vCloud Director. Díky tomu si můžete pohodlně vytvářet vlastní virtuální datacentra s vámi definovanými funkcemi - např. firewally, balancery a VPN koncentrátory.

1.1 Popis služby Private Cloud

1.1.1 Rozdiel medzi Cloud Computingom a Private Cloudom

1.2 Ako vytvoriť Private Cloud

1.3 Ako upraviť Private Cloud

1.4 Ako zmazať Private Cloud

2.1 Ako fungujú nákupy v rámci služby Forpsi Cloud

2.2 Čerpanie kreditu

2.3 Čo sa stane, keď vyčerpáte kredit?

2.3.1 Reaktivácia služby po dobití

2.4 Platnosť kreditu

2.5 Upozornenie na dosiahnutie minimálneho kreditu

3.1 Správa licencií Microsoft Windows Server

3.2 Výpočet potrebných garantovaných prostriedkov GHz pre vCPU v prípade servera s operačným systémom Microsoft Windows Server

4.1 Čo sú Vlastné služby

4.2 Ako požiadať o aktiváciu Vlastnej služby

4.3 Podrobnosti o Vlastných službách

5.1 Prístup na webovú konzolu

5.2 Dokumentácia k VMware

5.3 Zmena hesla

6.1 DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

6.2 Prístup k Web Panelu

6.3 Vytvorenie VPG

6.3.1 Zobrazenie VPG

6.3.2 Úprava VPG

6.3.3 Zmazanie VPG

6.4 Vytváranie Checkpointu

6.5 Failover Test

6.6 Failover Live

7.1 BaaS Service (Zálohovanie ako služba)

7.2 Prístup k Web Panelu

7.3 Web Panel - DASHBOARD

7.4 Web Panel - Úlohy (JOBS)

7.4.1 Vytváranie Úloh (Job)

7.4.1.1 Úlohy: nastavenie názvu a počtu kópií

7.4.1.2 Úlohy: nastavenie ochrany prostriedkov

7.4.1.3 Úlohy: nastavenie voliteľných procesov

7.4.1.4 Úlohy: nastavenie plánovania

7.4.1.5 Úlohy: nastavenie notifikácií

7.4.2 Spustenie Úloh

7.4.3 Úprava Úloh (Job)

7.4.4 Zakázať/Povoliť Úlohu (Job)

7.4.5 Odstrániť Úlohy (Job)

7.5 Web Panel - VMS

7.6 Obnova (Restore)