Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Private Cloud > 5 - Doplnková služba BaaS > Veeam Cloud Bare Metal Backup > BaaS Service (Zálohovanie ako služba)

5.1 BaaS Service (Zálohovanie ako služba)

Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k užívaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.
Služba BaaS (Zálohovanie ako služba) umožňuje zálohovať vzdialené obrazy vašich virtuálnych cloudových serverov. Služba úzko spolupracuje s virtualizačným hypervízorom (VMware), čím odpadá nutnosť inštalácie Agentov na virtuálne servery, ktoré chcete ochrániť. Služba umožňuje zálohovať jeden alebo viac virtuálnych serverov, vApp, vDC alebo celé organizácie. Neodporúčame však ísť ďalej ako na úroveň jednej vApp.

Použitá technológia nie je pre prenos dát obmedzená kapacitou siete ani výkonom virtuálneho servera, čo zaručuje minimálne pridané náklady (využitie prostriedkov) a maximálnu transparentnosť.

Virtuálny server chránený touto technológiou je plne zabezpečený nezávisle na použitom operačnom systéme. Ak uvážime, že BaaS je v základe služba viazaná na infraštruktúru, môže byť použitá v kombinácii so službou Cloud Backup. Toto riešenie ponúka kompletnú ochranu: fyzickú, virtuálnu, aj z hľadiska aplikácií.

Služba je založená na technológii poskytovanou spoločnosťou Veeam, lídra v oblasti záloh virtuálnych obrazov, s použitím jednoduchého Web Panela, pomocou ktorého môžete jednoducho zálohovať vApps a virtuálne servery vašej spoločnosti.

Môžete definovať preferovanú frekvenciu a dobu uchovania záloh. Služba umožňuje obnoviť celý zálohovaný server, alebo jednotlivé obsiahnuté súbory.

Služba ďalej umožňuje obnoviť jednotlivé virtuálne servery, a to aj v prípade, že bola zálohovaná príslušná vApp. V rámci virtuálneho servera je možné indexovať a hľadať jednotlivé súbory.

Zálohovacia technológia je priamo integrovaná do hypervízora služby Private Cloud a do ochranného mechanizmu ponúkaného VMware, čím je garantovaná konzistencia a výkon. Skutočnosť, že zálohované dáta sú uložené na vzdialenom úložisku, zaisťuje garantované obnovenie kompletných vApps aj v prípade, že hlavné obnovenie je úplne stratené alebo porušené.