Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

5.6 Obnova (Restore)

V sekcii "VMS".

Zo zoznamu zobrazených virtuálnych serverov vyberte ten, ktorý chcete obnoviť kliknutím na príslušný riadok (bude zvýraznený namodro). Po vybraní virtuálneho servera sa tlačidlo v ľavej hornej časti stránky zmení z "disabled"

na "enabled ".

Kliknite na Restore VM pre zobrazenie ponuky dvoch možností: Overwrite a Keep.

Overwrite: virtuálny server bude prepísaný.
Keep: bude vytvorený nový virtuálny server nazvaný PôvodnýNázovVM_restored.

Prepísať - Overwrite

Po označení virtuálneho servera a zvolení možnosti "Overwrite" z ponuky "Restore VM", bude zobrazené nasledujúce okno

so zoznamom všetkých dostupných záloh pre daný virtuálny server.
Pri každej jednej zálohe je zobrazené: dátum, typ zálohy (Incremental alebo Full) a Úloha, ktorou bola záloha vytvorená. Máte na výber z troch možností:
  • Power on VM after restoring: ak vyberiete túto možnosť, bude zvolený virtuálny server na konci obnovovacieho procesu znova spustený; v opačnom prípade zostane vypnutý;
  • Quick rollback (obnoviť iba zmenené dáta): pri výbere tejto možnosti bude proces urýchlený tým, že budú obnovované iba časti, ktoré boli zmenené;
  • Restore VM tags: ak vyberiete túto možnosť budú zachované tagy priradené k pôvodnému virtuálnemu serveru.
Po výběru zálohy, ze které si přejete virtuální server obnovit, a zaškrtnutí požadovaných možností nastavení, klikněte na tlačítko "Restore". Zobrazí se potvrzovací okno, ve kterém budete dotázáni, zda si přejete pokračovat.

Klikněte na tlačítko "Proceed" pro zahájení obnovovacího procesu. Zobrazí se okno s průběhem obnovovacího procesu.

Ponechať - Keep

Po vybraní virtuálneho servera a zvolení možnosti "Keep" zo zoznamu "Restore VM", bude zobrazené následujúce okno,

so zoznamom všetkých dostupných záloh pre daný virtuálny server.
Pri každej jednej zálohe je zobrazené: dátum, typ zálohy (Incremental alebo Full) a Úloha, ktorou bola záloha vytvorená. Máte na výber z dvoch možností:
  • Power on VM after restoring: ak vyberiete túto možnosť, bude zvolený virtuálny server na konci obnovovacieho procesu znova spustený; v opačnom prípade zostane vypnutý;
  • Restore VM tags: ak vyberiete túto možnosť budú zachované tagy priradené k pôvodnému virtuálnemu serveru.
Po výbere zálohy, z ktorej si prajete virtuálny server obnoviť, a zaškrtnutí požadovaných možností nastavení, kliknite na tlačidlo "Restore". Zobrazí sa potvrdzovacie okno, v ktorom budete opýtaný, či si prajete pokračovať.

Kliknite na tlačidlo "Proceed" pre zahájenie obnovovacieho procesu. Zobrazí sa okno s priebehom obnovovacieho procesu.

Novo vytvorený virtuálny server (PôvodnýNázovVM_restored) bude viditeľný v rámci vašej Private Cloud infraštruktúry. Nový virtuálny server bude zobrazený na druhej úrovni vytvárania a/alebo úpravy Úlohy v štruktúre vašej organizácie.
 
 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím expertov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k používaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.