Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

5.4.1.5 Úlohy: nastavenie notifikácií

V piatom a poslednom kroku pri tvorbe Úlohy sa zobrazí tabuľka s nastavením upozornení "CREATE BACKUP JOB / Email Notifications".

Po kliknutí na "Enable e-mail notifications" (povoliť e-mail notifikácie) môžete nastaviť, na aké adresy sa majú odosielať určité výsledky danej Úlohy.

Pre dokončenie vytvárania Úlohy kliknite na tlačidlo "Finish".

Objaví sa nasledujúce okno zobrazujúce postup procesu vytvárania,

následne bude zobrazená správa potvrdzujúca vytvorenie.
 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k používaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.