Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Private Cloud > 5 - Doplnková služba BaaS > Veeam Cloud Bare Metal Backup > Úlohy: nastavenie ochrany prostriedkov

5.4.1.2 Úlohy: nastavenie ochrany prostriedkov

V druhom kroku pri tvorbe Úlohy sa zobrazí tabuľka "CREATE BACKUP JOB / Virtual Machines".

Pridať prostriedok

Vyberte jeden alebo viac virtuálnych serverov a/alebo vApps pre Úlohu, ktorú vytvárate. Kliknite na "Add"

pre zobrazenie okna so štruktúrou vašej organizácie.

Kliknite pre výber virtuálneho servera alebo vApp (zvýrazní sa na modro). Pre zrušenie výberu kliknite znovu, farebné zvýraznenie zmizne.

Ak si prajete vybrať viac ako jednu položku, stlačte a držte klávesu "Ctrl" na vašej klávesnici a pomocou myši vyberte prostriedky.
Potvrďte svoj výber prostriedkov pre danú Úlohu kliknutím na "OK". Vybrané prostriedky budú teraz zobrazené v zozname prostriedkov priradených pre danú Úlohu.

Odstrániť prostriedok

Ak ste vybrali virtuálny server alebo vApp omylom, môžete ich vybrať a (vo chvíli, kedy je podfarbený na modro) kliknúť na "Remove".

Výnimka z výberu prostriedkov

Ak ste vybrali jednu úroveň, ktorá obsahuje niekoľko prostriedkov, ale v rámci úlohy chcete jeden alebo viac virtuálnych serverov a/alebo vApps z tejto úrovne vylúčiť, môžete si vybrať jednu z dvoch možností uskutočnenia:
  • Zmažte daný prostriedok a vyberte jednotlivé virtuálne servery a/alebo vApps, ktoré chcete chrániť.
  • Vyberte prostriedok a kliknite na "Exclusions".

    Zobrazí sa okno "EXCLUSIONS".

    Kliknite na tlačidlo "Add" pre opätovné zobrazenie štruktúry vašej organizácie. Vyberte jeden alebo viac prostriedkov, ktoré chcete zaradiť do výnimiek, a potom kliknite na tlačidlo "OK".
Po dokončení výberu prostriedkov, ktoré chcete chrániť, môžete pokračovať kliknutím na tlačidlo "Next >".
 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k používaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.