Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

5.4.1.4 Úlohy: nastavenie plánovania

V štvrtom kroku pri tvorbe Úlohy sa zobrazí tabuľka s nastavením plánovania úloh "CREATE BACKUP JOB / Job schedule".

Ak hodnoty nijak neupravíte, Úloha nebude spustená.

Ak zvolíte možnosť "Run the job automatically" (spúšťať úlohy automaticky) môžete nastaviť zálohovanie na jeden alebo viac dní v týždni alebo mesiaci.
  • Možnosť "Daily at this time"dáva na výber čas a deň (alebo dni) v týždni, kedy sa má Úloha spustiť. Je možné nastaviť frekvenciu jedného až siedmich dní v týždni.
  • Možnosť "Monthly at" dáva na výber čas, deň a mesiac (mesiace), kedy sa má Úloha spustiť. Môžete teda nastaviť iba jeden deň v mesiaci, pre jeden alebo viac mesiacov.
Automatic retry:
ak ste vybrali možnosť automatického zálohovania, môžete zmeniť maximálny počet pokusov v prípade, že Úloha zlyhá a čas medzi jednotlivými pokusmi.
Backup windows:
ďalšou dostupnou možnosťou (ak ste aktivovali scheduling) je zastavenie Úlohy, ak nebola dokončená v daný čas. Kliknite na "Window...",

zobrazí sa okno s grafom nižšie. Kliknite na možnosť "Denied" pre výber hodín, v priebehu ktorých nechcete danú Úlohu spúšťať. Pre opätovné povolenie časových úsekov, ktoré ste v minulosti vyradili, zvoľte možnosť "Permitted".
Po vyplnení všetkých povinných polí môžete pokračovať kliknutím na tlačidlo "Next >".
 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k používaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.