Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

5.3 Web Panel - DASHBOARD

Po prihlásení alebo kliknutí na "DASHBOARD"

Môžete prezerať príslušné sekcie:

V tejto sekcii nájdete štatistiky služby a jej aktuálny stav. Výberom jednej z možností môžete zobraziť štatistiky za posledných 24 hodín, alebo za posledných 7 dní.

Zobrazené informácie vám prezradia:
  • PROTECTED - počet vApps a virtuálnych serverov, pre ktoré je aktívna úloha a celková veľkosť virtuálnych serverov pre túto úlohu.
  • JOBS - počet aktívnych úloh, ich trvanie a rychlosť.
  • BACKUP STORAGE - stav miesta dostupného pre danú úlohu, s údajmi o pridelenom a zostávajúcom mieste.
  • LAST 24 HOURS / LAST 7 DAYS - počet ukončených úloh podľa kategórií (dokončené, dokončené s varovaním, chyba).
V spodnej časti obrazovky je možné vidieť graf ukazujúci Úlohy s ich tokom dát (MB/s) v čase; graf ukazuje informácie za posledných 24 hodín alebo za posledných 7 dní (záleží na možnosti, ktorú ste vybrali v ľavom hornom rohu).
 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k používaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.