Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

5.4.4 Zakázať/Povoliť Úlohu (Job)

Zakázanie Úlohy technicky znemožňuje spustenie danej Úlohy. Pamätajte, prosím, že aj keď je nenaplánovaná Úloha (nebola nastavená frekvencia záloh) zobrazená ako "enabled", je braná ako "disabled".

Zakázať úlohu

Pre zakázanie Úlohy prejdite do sekcie "JOBS".

V zobrazenom zozname Úloh vyberte riadok Úlohy, ktorú si prajete editovať (bude zvýraznený na modro), potom kliknite na tlačidlo "Job" v pravom hornom rohu a vyberte možnosť "Disable" z menu.

Zakázaná Úloha nebude spustená do doby, kým bude znova povolená. Zakázanie Úlohy nemení naplánovanú frekvenciu záloh, iba ich pozastavuje.

Povoliť úlohu

Pre povolenie Úlohy (ktorá bola v minulosti zakázaná) prejdite do sekcie "JOBS".

V zobrazenom zozname Úloh vyberte riadok Úlohy, ktorú chcete editovať (bude zvýraznený na modro), potom kliknite na tlačidlo "Job" v pravom hornom rohu a vyberte možnosť "Enable" z menu.
 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k používaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.