Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Private Cloud > 1 - Služba Private Cloud > Ako upraviť Private Cloud

1.3 Ako upraviť Private Cloud

 Pre detailnejšie technické informácie či obchodné informácie kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie.
Ak chcete upraviť nastavenie svojej služby Private Cloud, postupujte takto:
  • prihláste sa do Control panelu pomocou svojich prihlasovacích údajov,
  • kliknite na záložku "Private CLOUD",

  • vyberte dátové centrum, v ktorom sa nachádza Private Cloud, ktorý chcete upraviť.
  • Dostanete sa na stránku "Private Cloud"

  • cez tlačidlo "Spravovať" vstúpite na stránku technických detailov služby Private Cloud.

  • Tu hore sa cez záložku "Upraviť" dostanete na kartu Private Cloud, kde môžete upraviť dostupné prostriedky.

Stránka je rozdelená do štyroch hlavných sekcií:

Názov služby

V tejto časti môžete upraviť:
Názov - povinné

Prostriedky

Táto sekcia zobrazuje výpočtové prostriedky (vCPU, RAM, HD) , ktoré môžete priradiť k službe Private Cloud. Prostriedky je možné zväčšovať aj zmenšovať. Pomer medzi vCPU a RAM ale musí byť 1:1,5, ak teda zväčšíte vCPU, budete musieť zväčšiť aj RAM.
 
vCPU RAM pomer vCPU/RAM ≥ 1:1,5
16 32 1:2  
16 64 1:4  
32 32 1:1  
64 32 2:1  
 POZOR: Zmenšovať prostriedky je možné iba v prípade, že nie sú používané, tzn. prostriedky , ktoré nie sú využívané prostredníctvom softvéru VMware vCloud Director.

Sieťové prostriedky/h2>
Tu nájdete ieťové prostriedky (Virtual LAN a verejné IP), ktoré môžu byť priradené k službe Private Cloud. Prostriedky je možné zväčšovať a zmenšovať.
 
 POZOR: Prostriedky je možné zmenšovať iba ak nie sú používané.

Technický kontakt/h2>
V tejto časti môžete upraviť:
Telefón / Email - povinné

Na dokončenie zmien, ktoré ste uskutočnili, stlačte tlačidlo "Uložiť zmeny"a v potvrdzovacom okne potvrďte stlačením tlačidla "OK" .Stav služby Private Cloud sa potom prepne z "Aktívny" na "Operácia prebieha..." .


 
Žiadosti o zmenu sieťových a výpočtových prostriedkov služby Private Cloud budú spracované do 24 hodín, v pracovných hodinách (08:00/16:30) od pondelka do piatka. Akonáhle bude žiadosť spracovaná, zobrazí sa oznámenie v Control Paneli.