Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Private Cloud > 2 - Správa licencií Microsoft Windows Server > Správa licencií Microsoft Windows Server

2.1 Správa licencií Microsoft Windows Server

Pre ďalšie technické a obchodné informácie o tom, ako upraviť potrebné garantované výpočtové prostriedky pre virtuálne servery s licenciou Microsoft Windows Server 2019 (alebo staršou), prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie.

FORPSI Cloud zmenil spôsob, akým sú spravované licencie Microsoft Windows Server 2019 (alebo staršie) v rámci služieb Private Cloud. Účtovanie licencií nebude naďalej prebiehať formou priamej žiadosti zákazníka, ale bude hradené odpočítaním výpočtových prostriedkov vCPU (v GHz): táto metóda bude aplikovaná iba pre servery využívajúce licencie Windows.

Za každý GHz pridelený serveru s operačným systémom Windows vo virtuálnom datacentre bude navyše odpočítaných 0,7 GHz z celkových výpočtových prostriedkov zákazníka. Pre 1 GHz garantovaných prostriedkov pre virtuálny server s operačným systémom Windows je teda nutné mať k dispozícii ďalších 0,7 GHz na uhradenie licencie. Pre výpočet celkových vCPU prostriedkov potrebných v prípade virtuálneho servera s licenciou Microsoft Windows Server použite našu kalkulačku.
 
  • Už nie je potrebné množstvo Microsoft Windows licencií.
  • Windows licencie si môžete jednoducho spravovať sami.
  • Náš systém automaticky upravuje množstvo spotrebovaných prostriedkov vCPU na základe stavu vašich virtuálnych serverov. Hneď ako deaktivujete server využívajúci licencie Microsoft, systém automaticky opäť uvoľní vCPU prostriedky rezervované pre hradenie licencií.
  • Pre zákazníkov, ktorý nevyužívajú operačný systém Windows, zostáva všetko po starom.
  • Už nie je nutné zložite hlásiť potrebné množstvo Microsoft Windows Server licencií.
  • Účtovanie licencií Microsoft Windows Server bude prebiehať automaticky na základe aktuálneho využitia (za každé priradené vCPU a iba ak je server zapnutý).
  • Zákazníkom odpadávajú starosti ohľadne správneho hradenia všetkých poplatkov v súlade s licenciami Microsoft Server, o všetko sa automaticky postará infraštruktúra FORPSI Cloud.
  • Licencie Microsoft Windows Server sú teraz cenovo dostupnejšie oproti starému spôsobu účtovania.
  • Náš systém automaticky upravuje množstvo spotrebovaných prostriedkov vCPU na základe stavu vašich virtuálnych serverov. Hneď ako deaktivujete server využívajúci licencie Microsoft, systém automaticky opäť uvoľní vCPU prostriedky rezervované pre hradenie licencií. Za licencie teda platíte, iba ak ich skutočne využívate.
  • Operačný systém Microsoft Windows Server 2019 je dostupný všetkým zákazníkom.
Nižšie nájdete príklady, ako sa zmení výpočet potrebných prostriedkov vCPU vo virtuálnom datacente v prípade virtuálneho servera s licenciou Microsoft Windows Server 2019 (alebo staršou):

16 GHz garantovaných prostriedkov rozdelených medzi 6 virtuálnych serverov s OS Linux (6 vCPU) + 10 virtuálnych serverov s OS Windows (10 vCPU)
 
Garantované prostriedky virtuálneho datacentra: 16 GHz  
Garantované prostriedky na jedno vCPU: 1 GHz  
vCPU pridelené Linux serveru: 6 vCPU  
Garantované prostriedky vCPU pridelené Linux serveru: 6 GHz [6 vCPU x 1 GHz = 6 GHz]
vCPU pridelené Windows serveru: 10 vCPU  
Garantované prostriedky vCPU pridelené Windows serveru: 10 GHz [10 vCPU x 1 GHz = 10 GHz]
Obmedzenie prostriedkov v GHz v dôsledku nákladov za Windows licencie: 7 GHz [10 GHz x 0.7 = 7 GHz]
Množstvo prostriedkov vDC potrebných pre garantovaných 16 GHz: 23 GHz [16 GHz + 7 GHz]


100 GHz garantovaných prostriedkov rozdelených medzi 60 virtuálnych serverov s OS Linux (60 vCPU) + 40 virtuálnych serverov s OS Windows (40 vCPU)
 
Garantované prostriedky virtuálneho datacentra: 100 GHz  
Garantované prostriedky na jedno vCPU: 1 GHz  
vCPU pridelené Linux serveru: 60 vCPU  
Garantované prostriedky vCPU pridelené Linux serveru: 60 GHz [60 vCPU x 1 GHz = 60 GHz]
vCPU pridelené Windows serveru: 40 vCPU  
Garantované prostriedky vCPU pridelené Windows serveru: 40 GHz [40 vCPU x 1 GHz = 40 GHz]
Obmedzenie prostriedkov v GHz v dôsledku nákladov za Windows licencie: 28 GHz [40 GHz x 0.7 = 28 GHz]
Množstvo prostriedkov vDC potrebných pre garantovaných 100 GHz: 128 GHz [100 GHz + 28 GHz]
Podmienky Microsoft Licensing neumožňujú využitie vlastných licencií Windows pri cloudových poskytovateľoch. „License portability“ sa vzťahuje iba na aplikácie (teda iba na SQL, Sharepoint a Exchange), avšak nie na operačné systémy.

Pre využitie špecifických licencií operačného systému Windows (https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/software-assurance-license-mobility.aspx), je nutné prejsť na dedikované služby v rámci FORPSI.
 
Pre viac informácií, prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie.