Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  5 - Zotavovacia konzola  /  Pripojenie ku cloud serveru cez zotavovaciu konzolu

5.1 Pripojenie ku cloud serveru cez zotavovaciu konzolu

Pomocou zotavovacej konzoly môžete spravovať svoje cloud servery cez grafické rozhranie v Control Paneli.
Zotavovacia konzola umožňuje:
  • reštartovanie virtuálneho servera (pripomíname, že vypnutie a zapnutie virtuálneho stroja z Control Panelu sa považuje za skutočný reboot)
  • priamy prístup k serveru cez grafické rozhranie vo vašom prehliadači
  • správu alebo monitorovanie stavu virtuálneho servera a všetkých ostatných nakonfigurovaných zariadení
Avšak odporúčame použiť zotavovaciu konzolu iba v skutočne nutných prípadoch, pretože prístup cez RDP alebo SSH a jednoznačne uprednostňuje vďaka väčšej rýchlosti a výkonnosti. Prístup cez zotavovaciu konzolu predstavuje jedinú možnosť pre prístup na cloud server v prípade, že server nemá priradenú žiadnu verejnú IP adresu alebo keď nie je správne nakonfigurovaný.

Prístup

Pre použitie zotavovacej konzoly sa jednoducho prihláste do Control Panelu a kliknite na vybraný cloud server, potom kliknite na "Pripojiť sa" v pravom hornom rohualebo kliknite na "Pripojiť sa" k príslušnému serveru priamo zo stránky s prehľadom aktívnych serverov.V oboch prípadoch sa dostanete na túto stránku:Kliknite na tlačidlo "Naštartovať konzolu".

Použitie

Po spustení zotavovacej konzoly uvidíte túto stránku:


V dolnej časti stránky nájdete dva druhy tlačidiel:

  • CRTL + ALT + DEL: zobrazí pôvodnú stránku, kde sa na server prihlásite používateľským menom a heslom
  • KEYBOARD: zobrazí tri typy virtuálnej klávesnice
So zotavovacou konzolou môžete zadať vstupné údaje buď cez klávesnicu vami používaného zariadenia v Control Paneli alebo využiť jednu z troch ponúkaných typov klávesnice.
 
 UPOZORNENIE: virtuálne klávesnice fungujú správne iba v závislosti na využitom hypervízore, operačnom systéme cloud servera a nakonfigurovanom jazyku daného cloud servera. Odporúčame venovať pozornosť písaným znakom, či zodpovedajú napísanému textu na obrazovke, tým sa vyhnete zadaniu chybného hesla.
Tu sú tri typy virtuálnych klávesníc:
  • KEYBOARD IT-IT 1

  • KEYBOARD IT-IT 2

  • KEYBOARD EN-US