Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Private Cloud  /  5 - Doplnková služba BaaS  /  Web Panel - Úlohy (JOBS)

5.4 Web Panel - Úlohy (JOBS)

Termín "Úloha" (Job) odkazuje na zálohovaciu operáciu nastavenú pre daný prostriedok (virtuálny server, alebo v App).
Po kliknutí na tlačidlo "JOBS" v menu hore

sa vám zobrazí nasledujúca tabuľka,

zobrazujúca všetky Úlohy, ktoré boli vytvorené. Tejto sekcii môžete:
 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazení oficiálnej dokumentácie k používaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.