Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Private Cloud > 4 - Doplnková služba DRaaS > Zerto Cloud DRaaS > DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

4.1 DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

 Pre viac technických a obchodných informácií kontaktujte náš tím odborníkov.
Disaster Recovery as a Service (DRaaS) umožňuje chrániť vašu FORPSI Private Cloud infraštruktúru pomocou rýchlej, profesionálnej, jednoduchej a bezpečnej služby Disaster Recovery.
Pri použití samoobslužného Web Panela cez zabezpečené pripojenie môžu používatelia vytvárať pravidlá a podmienky výberom zdroja (primárne umiestnenie ) a cieľa (sekundárne umiestnenie) medzi vlastnou VMware virtuálnou infraštruktúrou a/alebo datacentrami FORPSI dostupnými pre službu Private Cloud. V priebehu niekoľkých minút je možné vytvoriť samo-konzistentné kópie medzi vzdialenými umiestneniami a aktivovať bezchybné fungujúci proces Disaster Recovery.

Pri nastavení riešenia Disaster Recovery je dôležité vziať do úvahy dva kľúčové parametre: RPO a RTO.
  • RPO (Recovery Point Objective) označuje maximálne možné rozdiely, ktoré ste ochotný tolerovať medzi produkčným prostredím (primárne umiestnenie) a replikovaným prostredím (sekundárne umiestnenie). To znamená, že tento parameter určuje množstvo nesynchronizovaných dát v prípade havárie.
  • RTO (Recovery Time Objective)označuje množstvo času potrebného po havárii na obnovu vašich služieb v sekundárnom umiestnení. To znamená, že tento parameter určuje, ako dlho trvá kompletný proces obnovy pre opätovné aktivovanie vašich služieb.
Použitý systém replikácie je založený na technológii Zerto (najmodernejšom riešení v oblasti VMware Disaster Recovery), ktorá optimalizuje a komprimuje dáta a zabraňuje ich nadbytočnej duplikácii, čím zaisťuje minimálny dopad na požadovanú šírku pásma a zlepšuje hodnoty RPO. V praxi to znamená minimalizáciu RTO na časové úseky, ktoré sa pohybujú v rámci sekúnd až minút, a to aj pre medzinárodné vzdialenosti.

Nízke hodnoty RTO sú zaistené a garantované jednoduchým samoobslužným ovládacím panelom, ktorý, stlačením jedného tlačidla, umožňuje spustiť obnovovací (Failover) proces. V rámci niekoľkých málo sekúnd je systém schopný prepnúť produkčné prostredie na umiestnenie Disaster Recovery.

Na otestovanie procesu Disaster Recovery je možné kedykoľvek a veľmi jednoducho spustiť DR test. Spustením testu dôjde k pokusu o obnovu po havárii aktivovaním serverov na sekundárnom umiestnení, to všetko bez narušenia chodu produkčného prostredia (primárneho umiestnenia). Test umožňuje skontrolovať správnu funkčnosť procesu replikácie a Disaster Recovery.

Rovnako ako pri ostatných službách FORPSI je možné zvoliť variant "Managed", ktorý postúpi plnú správu nad vašou službou Disaster Recovery kvalifikovanému tímu FORPSI technikov.