Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Private Cloud  /  4 - Doplnková služba DRaaS  /  Failover Test

4.5 Failover Test

 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k využívaniu Web Panela od spoločnosti Zerto kliknite tu.
Služba vám umožňuje kedykoľvek jednoducho uskutočňovať testy Disaster Recovery.
Test sa pokúsi o obnovu po havárii aktivovaním virtuálnych serverov na sekundárnom umiestnení bez narušenia prevádzky produkčných virtuálnych serverov (primárne umiestnenie).
Test umožňuje skontrolovať správnu funkčnosť procesu replikácie a Disaster Recovery.

Pre spustenie Failover testu postupujte nasledovne:
prihláste sa do control panela, uistite sa, že tlačidlo "Failover" je nastavené na hodnotu "Test", a potom naň kliknite.

Zobrazí sa okno nižšie, v ktorom vyberte dané VPG. Kliknite na "Next".

V nasledujúcom kroku je potrebné potvrdiť "Checkpoint". Kliknite na "Next".
Ak si želáte vybrať špecifický Checkpoint, kliknite naň, pričom sa otvorí okno "Select Recovery Point" v ktorom môžete daný Checkpoint označiť.
Kliknite na tlačidlo "Failover" pre uskutočnenie testu.

V tejto fáze bude na hlavnej stránke control panela, v stĺpci "Operation" príslušnej testovanej VPG, zobrazený priebeh operácie..

Vo chvíli kedy je test dokončený, sa zobrazí červená ikona.
 POZOR: po dokončení testu tlačidlo "Failover" zmení farbu na červenú. Po kliknutí na toto tlačidlo začne proces "Failover Live".
Po kliknutí sa zobrazí okno "Stop Failover Test", rovnako ako okno nižšie.

Pre dokončenie testu zaškrtnite ponúkanú možnosť a kliknite na tlačidlo"Stop Selected".

Potom kliknite na tlačidlo "Close" pre zatvorenie okna.