Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
Private > 4 - Vlastné služby > Čo sú Vlastné služby

4.1 Čo sú Vlastné služby

"Vlastné služby" sú služby prispôsobené konkrétnym potrebám zákazníka. Príkladom vlastných služieb sú softvérové licencie, špeciálny hardvér, apod. Vzhľadom na to, že služba je prispôsobená zákazníkovi, je potrebné, aby ju aktivovali zamestnanci datacentra FORPSI.
Cena a spôsob platby (mesačne, dvoj-mesačne, polročne atď.) za vlastné služby záleží na dohode s obchodným oddelením. Náklady za službu sa strhávajú zo zákazníkovho kreditu v účte FORPSI Cloud Computing.