Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Private Cloud  /  3 - VMware vCloud Director  /  Dokumentácia k VMware

3.2 Dokumentácia k VMware

VMware poskytuje návod k použitiu webovej konzoly vCloud Director:

https://code.vmware.com/apis/553/vcloud-director