Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 16 - Návrh datacentra > Stanovenie politík Disaster Recovery

16.1.1 Stanovenie politík Disaster Recovery

Je strategie podniku směřující k prevenci technických či přírodních událostí, které mohou způsobit škody na jeho fyzické nebo organizační struktuře. Disaster Recovery stanovuje postup umožňující co nejrychlejší a nejucelenější obnovu všech funkcí nezbytných pro poskytování požadovaných služeb.

Účelom politík "Disaster Recovery" je obmedziť dobu nečinnosti zapríčinenú technickými či prírodnými udalosťami, ktoré môžu spôsobiť škody na vlastnej fyzickej alebo organizačnej štruktúre.

Pri vytváraní plánu Disaster Recovery je nutné vziať v úvahu dva parametre:
  • RPO - Recovery Point Objective. Predstavuje maximálnu dobu, ktorá uplynie od vytvorenia určitých dát až po ich uloženie. Predstavuje teda maximálnu dobu straty dát systému v prípade porúch. Čím väčší je tento parameter, tím väčšie bude množstvo stratených dát.
  • RTO - Recovery Time Objective. Predstavuje maximálnu dobu, ktorú ste schopný tolerovať pre obnovenie normálneho režimu vašich služieb v prípade potreby.
FORPSI Cloud zaisťuje zabezpečenie vašich dát vďaka redundantnému prostrediu v cloude so synchrónne replikovanými dátami: to umožňuje všetkým používateľom aplikovať politiku Disaster Recovery praktickým a veľmi hospodárnym spôsobom, pretože táto služba je zahrnutá v cene jednotlivých virtuálnych serverov.

FORPSI Cloud vám ponúka maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť za minimálne náklady. Keby toto zabezpečenie z akýchkoľvek dôvodov nestačilo, FORPSI Cloud umožňuje úplne autonómne vytvoriť a aktivovať vlastnú infraštruktúru, ktorá bude úplne zodpovedať zvolenej politike Disaster Recovery. Pre ďalšie zabezpečenie vašich dát môžete využiť ponuku FORPSI Cloud , ktorá umožňuje aktivovať vašu infraštruktúru vo viacerých odlišných dátových centrách, ktoré sú rozmiestnené v rôznych európskych krajinách.