COMPUTING > Virtual Private Cloud > Správa licencií Microsoft Windows Server

Správa licencií Microsoft Windows Server

Níže jsou uvedeny pokyny pro ověření licencí systému Windows:
 
Ověřování Pravidelně (několikrát během 24 hodin) se kontroluje, zda zakoupený počet licencí postačuje pro CPU přidělené serverům se systémem Windows.
Upozornění Pokud systém zjistí nedostatečné množství licencí systému Windows, bude uživateli zasláno oznámení s doporučením zakoupení dalších licencí, které "pokryjí" všechny  vCPU přidělené serverům se systémem Windows.
Akce Po 72 hodinách bude zahájeno vypínání serverů, dokud nebude dosaženo rovnováhy s počtem zakoupených licencí Windows.