Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  4 - Prístup ku cloud serverom  /  Reset prístupového hesla

4.6 Reset prístupového hesla

Pri vytváraní cloud servera budete požiadaný o zvolenie prístupového hesla pre správcu cloud servera (používateľ "administrator" pre operačné systémy Windows a používateľ "root" pre operačné systémy Linux). Už sme poukázali na nutnosť si toto heslo niekam zaznamenať, pretože po vytvorení servera nie je možné toto heslo zmeniť či akokoľvek obnoviť. Vzhľadom na to, že heslo je zvolené používateľom a uložené na vytvorenom cloud serveri, technická podpora toto heslo nepozná a nie je schopná ho nijak získať. V prípade straty prístupového hesla hrozí riziko, že sa nebudete môcť dostať k údajom uloženým na cloud serveri, alebo že nebudete môcť cloud server ďalej používať.
Avšak existuje niekoľko spôsobov, ako docieliť zmeny zabudnutého hesla: V niektorých prípadoch však vyššie uvedené postupy nemusia fungovať. Odporúčame vám predchádzať situáciám, kedy je systém nútený k uskutočneniu resetu hesla.