Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  13 - Unified Storage  /  Ako získať IQN kód

13.3.1 Ako získať IQN kód Cloud Server Pro service guide

Pri použití protokolu iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) musíte zadať alfanumerický kód s názvom iQN (iSCSI Qualified Name), aby klient (cloud server) mohol komunikovať s cieľmi (Unified Storage). V priebehu procesu aktivácie služby Unified Storage s protokolom iSCSI teda potrebujete tento kód.
 POZOR: pripomíname, že tu uvedené iQN kódy sú iba príklady.

Ako získať iQN kód pre cloud server s OS Windows 2003

Pre získanie iQN kódu cloud servera s OS Windows 2003 postupujte takto:
 • Pripojte sa cloud server cez RDP.
 • Ak je to požadované, povoľte možnosť sťahovať súbory z prehliadača.
 • Stiahnite a nainštalujte softvér "Microsoft iSCSI Software Initiator" (vyberte Initiator-2.08-build3825-x86fre.exe pre 32bitové systémy a Initiator-2.08-build3825-x64fre.exe pre 64bitové systémy).
 • Po dokončení inštalácie softvéru sa na ploche cloud servera objaví nová ikona "Microsoft iSCSI Initiator".

 • Kliknutím na ňu sa otvorí okno "iSCSI Initiator Properties" kde je iQN kód uvedený hneď vedľa "Initiator Node Name".

Ako získať iQN kód pre cloud server s OS Windows 2008

Pre získanie iQN kódu cloud servera s OS Windows 2008 postupujte takto:
 • Pripojte sa na cloud server cez RDP.
 • Kliknite na "Start".
 • Do poľa pre vyhľadávanie napíšte "iSCSI".

 • Vyberte možnosť "iSCSI Initiator",

 • Otvorí sa okno "iSCSI Initiator Properties".

 •  V záložke "Configuration" je pod "Initiator Name:" uvedený iQN kód.

Ako získať iQN kód pre cloud server s OS Windows 2012

Pre získanie iQN kódu cloud servera s OS Windows 2012 postupujte takto:
 • Pripojte sa na cloud server cez RDP.
 • Kliknite na "Start" a následne prejdite na záložku "Administrative Tools".

 • Otvorí sa okno "Administrative Tools", vyberte "iSCSI Initiator".

 • Potvrďte výber.

 • V okne prejdite na "Configuration", kde iQN kód nájdete pod "Initiator Name:".

Ako získať iQN kód pre cloud servery s  Linux CentOS

Pre získanie iQN kódu cloud servera s OS Linux CentOS postupujte takto::
 • Pripojte sa na cloud server cez SSH.
 • Zadajte príkaz: yum install iscsi-initiator-utils.

  [[email protected] ~]# yum install iscsi-initiator-utils

 • potvrďte: y

  Is this ok [y/N]: y

 • Napíšte príkaz: cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

  [[email protected] ~]# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

 • Vráti sa odpoveď:

  InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:a15f513f611

  v ktorej iqn.1994-05.com.redhat:a15f513f611 je iQN kód.

Ako získať iQN kód cloud servera s OS Linux Debian

Pre získanie iQN kódu cloud servera s OS Linux Debian postupujte takto:
 • Pripojte sa na cloud server cez SSH.
 • Zadajte príkaz: aptitude install open-iscsi

  [[email protected] ~]# aptitude install open-iscsi

 • Reštartujte iniciátor pomocou príkazu: /etc/init.d/open-iscsi restart

  [[email protected] ~]# /etc/init.d/open-iscsi restart

 • Napíšte: cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

  [[email protected] ~]# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

 • Zobrazí sa:

  InitiatorName=iqn.1993-08.org.debian:01:106de7d4264c

  kde iqn.1993-08.org.debian:01:106de7d4264c je požadovaný iQN kód.

Ako získať iQN kód cloud servera s OS Linux Ubuntu

Pre získanie iQN kódu cloud servera s OS Linux Ubuntu postupujte takto:
 • Pripojte sa na cloud server cez SSH.
 • Zadajte: aptitude install open-iscsi

  [[email protected] ~]# aptitude install open-iscsi

 • Potvrďte: Y

  Do you want to continue? [Y/n/?] Y

 • Reštartujte iniciátor pomocou príkazu: /etc/init.d/open-iscsi restart

  [[email protected] ~]# /etc/init.d/open-iscsi restart

 • Napíšte: cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

  [[email protected]Ubuntu~]# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

 • Zobrazí sa:

  InitiatorName=iqn.1993-08.org.debian:01:c0115a0fe25

  kde iqn.1993-08.org.debian:01:c0115a0fe2 je požadovaný iQN kód.

Ako získať iQN kód cloud servera s OS Linux openSuse 11.4

Pre získanie iQN kódu cloud servera s OS Linux openSuse 11.4 postupujte takto:
 • Pripojte sa na cloud server cez SSH.
 • Zadajte: yast.

 • Vyberte "Network Services".

 • Prejdite na "iSCSI Initiator" a stlačte enter.

 • Potvrďte enterom.

 • Zobrazí sa  kde iqn.2013-04.com.example:01:e78ccdcf6e2 je požadovaný iQN kód.

Ako získať iQN kód cloud servera s OS Linux openSuse 12.1

Pre získanie iQN kódu cloud servera s OS Linux openSuse 12.1 postupujte takto:
 • Pripojte sa na cloud server cez SSH.
 • Zadajte: zypper install open-iscsi.

 • Potvrďte: y.

 • Zadajte: iscsi-iname.

 • Zobrazí sa  kde iqn.2005-03.org.open-iscsi:bc3351c7e5 je požadovaný iQN kód.