Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  13 - Unified Storage  /  Pripojenie cloud servera do Unified Storage pomocou CIFS

13.4.1 Pripojenie cloud servera do Unified Storage pomocou CIFS Cloud Server Pro service guide

Proces pripojenie cloud servera k službe Unified Storage protokolom CIFS sa líši v závislosti na operačnom systéme cloud servera:
 Upozornenie: názvy sietí, mount point a príslušných IP adries sú iba príklady.

Windows 2003

 • Pripojte sa na cloud server cez RDP.
 • Dvojklikom na ikonu na lište otvorte "Network Connections”.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na sieť "Lan 2" a vyberte "Properties".

 • Otvorí sa okno "LAN 2 Properties",
 • Vyberte "Internet Protocol (TCP/IP)" a kliknite na "Properties".

 • V nasledujúcom okne "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" aktivujte možnosť "Use the following IP address" zadaním hodnoty mount point protokolu do poľa "IP adress", nezabudnite upraviť poslednú hodnotu a do poľa "Subnet mask" vložte hodnotu 255.255.255.0.

 • Potvrďte "OK.
 • Pre overenie správnosti nastavení otvorte "Run" a zadajte mount point.

 • Otvorí sa toto okno.

Označenie úložiska Unified Storage

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na ploche cloud servera na ikonu "My Network Places" a vyberte "Map Network Drive...".

 • Otvorí sa okno "Map Network Drive", vyberte písmeno a do poľa "Folder" zadajte hodnotu mount point. Za ňu napíšte "home".

 • Potvrďte tlačidlom "Finish".
 • Teraz je priestor úložiska Unified Storage dostupný pod uvedeným písmenom.


Windows 2008

 • Pripojte sa ku cloud serveru cez RDP.
 • Pomocou ikony na lište si otvorte "Network and Sharing Center".

 • Vyberte sieť "Lan 2".

 • Otvorí sa okno "Lan 2 Status".

 • Kliknutím na "Properties" sa otvorí okno "Lan 2 Properties"; vyberte "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" a kliknite na "Properties".

 • V nasledujúcom okne "Internet Protocol 4 (TCP/IPv4) Properties" aktivujte možnosť "Use the following IP address" zadaním hodnoty mount point protokolu do poľa "IP adress", nezabudnite upraviť poslednú hodnotu a do poľa "Subnet mask" vložte hodnotu 255.255.255.0

 • Potvrďte "OK".
 • Pre overenie správnosti nastavení otvorte "Run" a zadajte mount point.

 • Otvorí sa toto okno.

Označenie úložiska Unified Storage

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na "Computer" a vyberte "Map network drive...".

 • Otvorí sa okno "Map network drive" vyberte písmeno a do poľa "Folder" zadajte hodnotu mount point. Za ňu napíšte "home".

 • Potvrďte tlačidlom "Finish".
 • Teraz je priestor úložiska Unified Storage dostupný pod uvedeným písmenom.


Windows 2012

 • Pripojte sa ku cloud serveru cez RDP.
 • Cez ikonu sa prihláste do "Control Panel".

 • Vyberte "Network and Internet" > "Network and Sharing Center" potom kliknite na sieť "Lan 2".

 • Otvorí sa okno "Lan 2 Status".

 • Kliknutím na "Properties" sa otvorí okno "Lan 2 Properties"; vyberte "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" a kliknite na "Properties".

 • V nasledujúcom okne "Internet Protocol 4 (TCP/IPv4) Properties" aktivujte možnosť "Use the following IP address" zadaním hodnoty mount point protokolu do poľa "IP adress", nezabudnite upraviť poslednú hodnotu a do poľa "Subnet mask" vložte hodnotu 255.255.255.0.

 • potvrďte "OK",
 • Pre overenie správnosti nastavení otvorte "Run" a zadajte mount point.

 • Otvorí sa toto okno.

Označenie úložiska Unified Storage

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na "Computer" a vyberte "Map network drive...".

 • Otvorí sa okno "Map network drive" vyberte písmeno a do poľa "Folder" zadajte hodnotu mount point, za ňu napíšte "home".

 • Potvrďte tlačidlom "Finish".
 • Teraz je priestor úložiska Unified Storage dostupný pod uvedeným písmenom.