COMPUTING > Cloud Servery > Unified storage > Výber sieťového protokolu

13.3 Výber sieťového protokolu Cloud Server Pro service guide

Pre službu Unified Storage môžete zvoliť jeden z troch protokolov:
  • iSCSI
  • CIFS
  • NFS
Vybraný sieťový protokol už nemôže byť po aktivácii služby zmenený. Hlavným rozdielom medzi protokolmi je, že zatiaľ čo CIFS (pre Windows) a NFS (pre Linux) spravujú Unified Storage ako zdieľanú zložku, protokol iSCSI spravuje službu ako fyzický disk pripojený ku cloud serveru. Protokol iSCSI po nastavení dokonca vyžaduje naformátovanie priradeného priestoru. Odporúčame protokol iSCSI používať iba vtedy, ak máte vhodne nainštalovaný a nastavený clusterovací softvér a ak je k službe Unified Storage pripojený viac ako jeden cloud server.

iSCSI

Protokol iSCSI (Internet Small Computer System Interface) vyžaduje použitie zariadenia, tzv. iniciátora, ktorý je identifikovaný alfanumerickým kódom – tzv. iQN. Pred žiadosťou o aktiváciu protokolu iSCSI musíte mať iQN kód (iSCSI Qualified Name). Postup pre získanie iQN kódu sa líši v závislosti na tom, aký operačný systém cloud server používa.

CIFS

Protokol CIFS (Common Internet File System) je k dispozícii iba na operačných systémoch Windows (Windows 2003, Windows 2008 a Windows 2012).

NFS

Protokol NFS (Network File System) je často spájaný s operačnými systémami Linux.