Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  13 - Unified Storage  /  Zmazanie Unified Storage

13.6 Zmazanie Unified Storage Cloud Server Pro service guide

Službu Unified Storage zmažete týmto spôsobom:
  • Pripojte sa do Control panela.
  • Kliknite na "CLOUD Computing".

  • Vyberte datacentrum, z ktorého chcete službu zmazať.

  • V ľavej časti menu vyberte možnosť "Unified Storage".

  • Vyberte službu Unified Storage, ktorú chcete zmazať a kliknite na príslušné tlačidlo "Spravovať".

  • Po otvorení stránky detailov stlačte "ZMAZAŤ".

  • Objaví sa dialog, potvrďte tlačidlom "Pokračovať >>".

  • Objaví sa potvrdenie.

 POZOR: Upozorňujeme, že zmazanie služby je nezvratné a spôsobí trvalú stratu súborov umiestnených v danom úložisku (bez ohľadu na použitý protokol). Ak má zákazník aktivované iba jedno úložisko Unified Storage (bez ohľadu na použitý protokol) a zmaže ho, okrem úložiska zruší aj privátnu VLAN pripojenú k tomuto úložisku.