Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Aktivácia nakonfigurovaných pripojení pri serveri Windows

10.1.4 Aktivácia nakonfigurovaných pripojení pri serveri Windows Cloud Server Pro service guide

Pre aktiváciu  verejnej IP na cloud serveri je potrebné nakonfigurovať sieťovú kartu pomocou parametrov získaných v priebehu vytvárania verejnej IP adresy. Tieto údaje môžete nájsť v okne s detailmi verejnej IP adres:
 1. V Control paneli zvoľte záložku "Spravovať"  a kliknite na položku menu vľavo "Verejné IP adresy",
 2. Po otvorení stránky so všetkými verejnými IP adresami kliknite na tlačidlo "Detaily" na riadku IP adresy, pre ktorú potrebujete konfiguračné parametre.
Pripojte sa ku cloud serveru cez zotavovaciu konzolu a postupujte nasledovne:
 1. Prejdite na Start > Control Panel > Network and Internet > Network and sharing Center a kliknite na ľavé menu "Change adapter settings",
 2. Otvorí sa obrazovka so zoznamom aktívnych sieťových kariet: identifikujte sieťovú kartu spojenú s verejnou IP adresou a kliknite pravým tlačidlom na príslušnú ikonu. Zvoľte "Properties" v rozbaľovacom menu (obr. 1),
 3. Na otvorenej karte zvoľte "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" a potom kliknite na "Properties" (obr. 2),
 4. V sekcii "General" zvoľte radio-button "Use the following IP address",
 5. Zadajte do poľa "IP address" verejnú IP adresu,
 6. Zadajte do poľa "Subnet mask" poskytnutú hodnotu masky podsiete,
 7. Zadajte do poľa "Default gateway" poskytnutú hodnotu Gateway a potvrďte kliknutím na "OK" (obr. 3),
 8. Do poľa "Preferred DNS Server" zadajte hodnotu 8.8.8.8 (DNS Googlu), alebo vlastný preferovaný primárny DNS server (obr. 3),
 9. Do poľa "Alternate DNS Server" zadajte hodnotu 8.8.4.4 (DNS Googlu) , alebo vlastný preferovaný druhý DNS server (obr. 3).

[obr.1]


[obr.2]


[obr.3]

V tejto chvíli je cloud server správne pripojený k internetu a je prístupný z internetu pomocou nakonfigurovanej verejnej IP adresy.