Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Nastavenie reverzného DNS záznamu na verejnej IP adrese

10.3 Nastavenie reverzného DNS záznamu na verejnej IP adrese Cloud Server Pro service guide Cloud Server Smart service guide

Po objednaní verejnej IP adresy (alebo použitím už existujúcej IP) je možné nastaviť reverzný DNS záznam.
Reverzný záznam umožňuje spojiť verejnú IP adresu s názvom hostiteľa (FQDN): to zaručí spojenie IP adresy a nastavenej domény.

Proces je nasledujúci:
  • Kliknite na "Detaily" u verejnej IP adresy,

  • Otvorí sa okno danej IP adresy,

  • Kliknite na "Upraviť",

  • Potom na "Pridať hostname" v sekcii "Reverzné DNS",

  • Do poľa "Hostname 1" vložte názov danej domény; je možné vložiť viac hostiteľov spojených s jednou verejnou IP cez tlačidlo "Pridať hostname",

  • Potvrďte kliknutím na "Uložiť a použiť",
  • Vyskočí potvrdzovacie okno, kliknite na "OK",

  • Hneď ako sa zmeny prejavia, zmení sa aj okno IP adresy. Stĺpec rDNS zobrazí "ÁNO".

  • Pre odstránenie hostiteľa postupujte rovnako: jednoducho zmažte hodnotu v sekcii "Reverzné DNS".