Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Viac IP adries na jednom sieťovom rozhraní

10.2 Viac IP adries na jednom sieťovom rozhraní Cloud Server Pro service guide

Pomocou systému Multi-IP služby FORPSI Cloud Computing je možné k sieťovým kartám cloud serverov priradiť viac IP adries.

Priradené IP adresy (okrem prvej) sa chovajú ako alias, tj. smerujú na rovnaké sieťové rozhranie aj cez odlišne nakonfigurovanú IP adresu. Priradenie viacerých IP k rovnakej sieťovej karte je nutné a užitočné v prípade použitia SSL certifikátu pri vlastnom serveri. Rovnakým spôsobom je možné pomocou služby Multi-IP nakonfigurovať viac domén pri rovnakom serveri, ako keby išlo o odlišné servery.

Pre využitie služby Multi-IP pri cloud serveroch ponúka Cloud Computing dve možnosti: V obidvoch prípadoch je nutné najskôr kúpiť viac verejných IP adries, aby boli v priebehu priraďovania k dispozícii.

V prvom prípade, pri vytváraní cloud servera, bude sieťová karta už nakonfigurovaná s použitím priradených IP adries. Ak ale už máte nejaký cloud server, budete musieť priradiť IP adresy ručnou konfiguráciou v sieťovom rozhraní.