Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Získanie nových verejných IP adries

10.1.1 Získanie nových verejných IP adries Cloud Server Pro service guide

Ku každému cloud serveru je poskytovaná jedna verejná IP adresa, ktorá je zahrnutá v cene. Ale môžete si dokúpiť toľko verejných IP adries, koľko potrebujte: budú vám naúčtované iba tie verejné IP adresy, ktoré prekračujú počet prítomných aktívnych cloud serverov (napríklad: v prípade 5 cloud serverov a 6 verejných IP adries vám bude naúčtovaná cena za jednu verejnú adresu). V prípade, že počet IP adries je nižší alebo rovnajúci sa počtu cloud serverov, nebude vám naúčtované nič.
Pozor: ak svoj cloud server archivujete, nebude IP adresa, ktorá mu bola priradená pri jeho vytváraní, s týmto cloud serverom už ďalej asociovaná. Navyše vám za ňu budú účtované poplatky.

Pre zakúpenie verejných adries postupujte nasledovne:
  1. Otvorte Control Panel,
  2. Zvoľte záložku "CLOUD Computing" a kliknite na "Verejná IP adresa" v ľavom menu (obr. 1),
  3. Kliknite na "Pridať novú verejnú IP adresu" (obr. 2),
  4. Otvorí sa okno uvádzajúce novú verejnú IP adresu a údaje pre jej konfiguráciu: zaznamenajte si zobrazené údaje, ktoré budete následne potrebovať pre konfiguráciu karty (obr. 3).

[obr.1]


[obr.2]


[obr.3]

Na odstránenie verejnej IP adresy je nutné od nej odpojiť príslušný cloud server.
Verejné IP adresy sú prideľované podľa dostupnosti a NIE JE možné si ich vyberať: ak si chcete ponechať určitú verejnú IP adresu, dajte pozor, aby ste ju v Control Paneli neodstránili, pretože by mohla byť pridelená niekomu inému.