4.6 Failover Live

 Pre viac technických a obchodných informáci, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k využívaniu Web Panela od spoločnosti Zerto kliknite tu.
Táto služba umožňuje nastaviť plán Disaster Recovery a jednoducho kedykoľvek uskutočniť potrebné kroky aktivovaním virtuálnych serverov na sekundárnom umiestnení.

Pre spustenie procesu Failover Live postupujte nasledovne:
prihláste sa do control panelu, uistite sa, že tlačidlo "Failover" je nastavené na hodnotu "Live", a potom naň kliknite.

Zobrazí sa okno nižšie, v ktorom vyberiete dané VPG. Kliknite na "Next".

V nasledujúcom kroku je potrebné potvrdiť "Checkpoint". Kliknite na "Next".
Ak si prajete vybrať špecifický Checkpoint, kliknite naň, pričom sa otvorí okno "Select Recovery Point", v ktorom môžete daný Checkpoint označiť.
Kliknite na tlačidlo "Failover" pre spustenie procesu.

V tejto fáze bude na hlavnej stránke control panela, v stĺpci "Protection Status" príslušnej VPG, pri ktorej uskutočňujete operáciu Failover, zobrazené "Failing Over".

Výberom VPG na hlavnej stránke otvoríte okno s detailmi, výkonom a stavom procesu "Failing Over".

Po dokončení procesu bude sekundárne umiestnenie aktívne.