4.3 Vytvorenie VPG

 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie na využívanie Web Panelu od spoločnosti Zerto kliknite zde.

Definícia VPG

VPG (Virtual Protection Group) - označuje štruktúru vytvorenú niekoľkými VM (virtuálnymi servermi). S riešením od Zerto štruktúra spolupracuje s vApp, ktorá môže byť súčasťou jedného alebo viacerých serverov.

Definícia vApp

vApp je súborom jedného alebo niekoľkých virtuálnych serverov ovládaných a monitorovaných ako jedna logická jednotka. Okrem virtuálnych serverov sú súčasťou vApp aj siete priradené k danej vApp.

Vytvorenie VPG

Vytvorenie VPG sa teda skladá z výberu vApp, ktorá má byť chránená, sekundárneho umiestnenia (obnovovacie umiestnenie) a príslušných dedikovaných prostriedkov. Po prihlásení do webového control panela sa dostanete na túto stránku.

Kliknite na "New VPG" v pravom hornom rohu stránky.

Otvorí sa modálne okno "New VPG" podobné oknu nižšie.

Vyberte jednu vApp zo sekcie "Protected vApps".
V políčku "Recovery site" vyberte sekundárne umiestnenie, ktoré si prajete použiť.
V políčku "Recovery Org vDC" vyberte dedikované prostriedky.
Posledné políčko "Recovery Service Profile" označuje nastavenie použité pre konfiguráciu služby. V rozbaľovacom menu je možné vybrať z dvoch možností:
  • "System Service Profile" - s prednastavenými hodnotami.
  • "Custom" - s možnosťou úpravy jednotlivých hodnôt.
Kliknutím na "Save" začne proces vytvárania VPG a synchronizácie dát medzi primárnym a sekundárnym umiestnením.

Po dokončení procesu sa zobrazí nasledujúca stránka (v Meeting SLA) sa všetkými informáciami ohľadom vApp, výkonu replikácie a s možnosťou konfigurácie.

Ak sa zobrazí nasledujúca stránka (x Not Meeting SLA), vytváranie VPG zlyhalo. Dovoľujeme si vás upozorniť, že jednou z príčin zlyhania procesu môžu byť vypnuté servery danej vApp: V tomto prípade virtuálne servery zapnite a akciu zopakujte.