4.3.1 Zobrazenie VPG

 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k využívaniu Web Panelu od spoločnosti Zerto kliknite tu.
Na hlavnej stránke control panela vidíte vytvorené VPG a ich stav.

Pre každú VPG je zobrazené nasledujúce:
  • Name: názov priradený k danej VPG
  • VMs: počet chránených virtuálnych serverov
  • Protected Site:zobrazuje datacentrum primárneho umiestnenia
  • Recovery Site: zobrazuje datacentrum sekundárneho umiestnenia
  • Actual RPO: označuje hodnotu RPO
  • Protection Status: stav ochrany
  • Last Test: kedy bol uskutočnený posledný test