Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
DATABASE > Cloud DBaaS > Aktivácia a správa služby > Import záloh do Cloud DBaaS

2.8 Import záloh do Cloud DBaaS

 
Pro vygenerování skriptu:
 • Spusťte "SQL Server Management Studio". Klikněte pravým tlačítkem myši na databázi, kterou chcete exportovat, a klikněte na "Úlohy" > "Generovat skripty...".
 • Zobrazí se okno "Generovat a publikovat skripty". Stiskněte tlačítko "Další >".
 • Na stránce "Volba objektů" vyberte "Skriptovat celou databázi a všechny objekty databáze" nebo "Vybrat konkrétní objekty databáze" a poté klikněte na "Další >".
 • Nyní v okně "Nastavit možnosti skriptování" vyberte možnost "Uložit skripty do konkrétního umístění" a kliknutím na "Upřesnit" nakonfigurujte další možnosti exportu. Poté stiskněte tlačítko "Pokračovat".
 • Zobrazí se stránka se souhrnem, klikněte "Pokračovat".
 • Proces dokončíte kliknutím na "Ukončit" pro uložení nebo publikaci skriptů.
Import SQL do databáze pomocí příkazu:
 • sqlcmd -S IP_Istanza_Dbaas -d DB_Name_Dbaas -U username_dbaas -P -i C:\path\to\file.sql
Soubory .sql obsahují všechny dotazy potřebné k naplnění databáze.
Pro vygenerování skriptu:
 • V levém menu klikněte na záložce "Správa" na položku "Exportovat data".
 • Zobrazí se seznam dostupných databází.
 • Zaškrtněte políčko vedle databáze, kterou chcete exportovat.
 • Pokud chcete zálohovat konkrétní tabulku, klikněte na název databáze./li>
 • Vpravo se zobrazí všechny tabulky ve vybrané databázi.
 • Zaškrtněte políčko vedle tabulky./li>
 • Vyberte požadovanou možnost v části "Možnosti exportu".
 • Použití metody "Samostatný soubor"výrazně usnadňuje obnovení kompletní databáze v případě obnovy po havárii. Druhá možnost, "Exportovat do složky Dump Project" vytvoří samostatnou zálohu každé tabulky. Použití metody "Exportovat do složky Dump Project" usnadňuje obnovu jednotlivých tabulek, pokud by to bylo nutné. Zvolená metoda závisí na účelu zálohování. Pokud databázi pouze archivujete, měli byste použít "Samostatný soubor".
 • Klikněte na "Spustit export".
Import SQL do databáze proveďte pomocí příkazu:
 • mysql -h IP_Istanza_Dbaas -u username_dbaas -p DB_Name_Dbaas < \path\to\file.sql
Soubory .sql obsahují všechny dotazy potřebné k naplnění databáze.