Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

2.5 Správa záloh

Cloud DBaaS automaticky provádí každý den (inkrementální) zálohování všech jednotlivých databází. Zálohy jsou uchovávány zpětně za posledních 7 dní. Náklady na automatické zálohování jsou zahrnuty v ceně služby. Automatické zálohy vytvořené systémem jsou zařazeny jako "Plánované" v sekci "Zálohy".

Manuálně vytvořené zálohy jsou klasifikovány jako "On demand" a na rozdíl od automatických záloh mají hodinové náklady za GB a neomezenou platnost.

Operace, které lze v rámci zálohování provádět, nezávisí na typu zdrojů, druhu databáze ani její verzi.
 
Zálohy Sdílené zdroje Dedikované zdroje
Stažení zálohy databáze    
Obnovení zálohy databáze    
Smazání zálohy databáze *    
* pouze pro manuální zálohy (On Demand)
Operace, které můžete v rámci zálohování provádět, závisí na stavu služby Cloud DBaaS.
 
Zálohy Aktivní Omezena Neaktivní
Stažení zálohy databáze      
Obnovení zálohy databáze      
Smazání zálohy databáze*      
* pouze pro manuální zálohy (On Demand)
Přejděte do technického listu služby Cloud DBaaS, pro kterou chcete spravovat zálohy databáze, kliknutím na tlačítko "SPRÁVA".

Pod názvem služby klikněte na položku "Zálohy".
 
Pro stažení zálohy databáze postupujte následovně:
  • V sekci "Databáze" vyhledejte zálohu, kterou chcete stáhnout, najeďte myší na tlačítko "AKCE" vedle ní a klikněte na "Stáhnout zálohu".
  • Zobrazí se vyskakovací okno "Stáhnout zálohu" s URL adresou, odkud můžete zálohu stáhnout. Adresu můžete zkopírovat kliknutím na ikonu vpravo.
  • Pokud ji chcete stáhnout přímo, klikněte na tlačítko "STÁHNOUT ZÁLOHU".
Pro obnovení databáze ze zálohy postupujte následovně:
  • V sekci "Databáze" najděte zálohu, kterou chcete použít pro obnovení, najeďte myší na tlačítko "AKCE" vedle ní a klikněte na "Obnovit zálohu".
  • Zobrazí se vyskakovací okno "Obnovit data zálohy" ve kterém se zobrazí datum vytvoření, název a velikost zálohy.
  • Pro dokončení klikněte na "OBNOVIT ZÁLOHU".
Upozorňujeme, že při použití funkce "Obnovit zálohu" budou všechny změny provedené v databázi po datu obnovované zálohy odstraněny.
Pro smazání zálohy databáze postupujte následovně:
  • V sekci "Databáze" najděte zálohu (On Demand), kterou chcete odstranit, najeďte myší na tlačítko "AKCE" vedle ní a vyberte možnost "Odstranit zálohu".
  • Zobrazí se vyskakovací okno "Potvrďte, že chcete odstranit zálohu", ve kterém se zobrazí datum vytvoření, název a velikost zálohy a vyžádá si potvrzení, že chcete pokračovat.
  • Kliknutím na "OK, SAMAZAT" akci dokončíte.