Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
DATABASE > Cloud DBaaS > Aktivácia a správa služby > Úprava prostriedkov služby

2.2 Úprava prostriedkov služby

Přejděte do technického listu služby Cloud DBaaS, u které chcete změnit prostředky, kliknutím na tlačítko "SPRAVOVAT".

Pod názvem služby klikněte na "Úpravy".
 
U služby Cloud DBaaS není možné snížit úroveň zdrojů nakonfigurovaných během nastavení. Zdroje lze pouze navyšovat.

Změna zdrojů je omezena na možnost navýšení kapacity úložiště.

Nastavte novou hodnotu úložiště pomocí tlačítek "méně" a "více".
 
U databáze MySQL můžete také změnit, co se stane v případě překročení limitu úložiště, a to volbou mezi:
  • Zdroje čerpané nad limit budou zpoplatněny na pay-per-use bázi.
  • Překročení limitu nebude povoleno.

Kliknutím na "ULOŽIT ZMĚNY" potvrdíte provedené změny.
U služby Cloud DBaaS není možné snížit úroveň zdrojů nakonfigurovaných během nastavení. Zdroje lze pouze navyšovat.

Změnu můžete provést u jednoho nebo více zdrojů (vCPU, RAM a Úložiště).

Nastavte novou hodnotu pro jeden nebo více zdrojů pomocí tlačítek "méně" a "více".
 
Pokud měníte hodnotu zdroje vCPU, systém automaticky změní také RAM podle pravidla poměru 1:3.

Ve vyskakovacím okně následně klikněte na "ULOŽIT ZĚMNY" pro dokončení úprav.