DATABASE > Cloud DBaaS > Služba Cloud DBaaS > Pravidla pre užívateľské mená a hesla

1.1.3 Pravidla pre užívateľské mená a hesla

Při vytváření nové služby Cloud DBaaS budete vyzváni k zadání následujících údajů:
 
  Sdílené zdroje Dedikované zdroje
Název služby    
Název databáze přiděleno systémem  
Username (admin) přiděleno systémem  
Heslo    

Níže jsou uvedena pravidla pro jejich vytváření a úpravy.
 
Jedná se o název spojený s vaší službou Cloud DBaaS, který se bude zobrazovat v sekci "Správa Cloud DBaaS".
Délka 1 až 20 znaků
Mezery nejsou povoleny
Jediné povolené znaky jsou tečky, pomlčky a podtržítka
. - _
Jedná se o název spojený s databází vytvořenou systémem.
Délka 6 až 10 znaků
Mezery nejsou povoleny
Jediný povolený znak je podtržítko
_
Jedná se o uživatelské jméno vytvořené systémem.
Délka 6 až 128 znaků
Velká písmena nejsou povolena
Mezery nejsou povoleny
Následující slova nejsou povolena
sa root
Jediný povolený znak je podtržítko
_
Toto je heslo spojené s uživatelem vytvořeným systémem.
Délka 8 až 128 znaků
Alespoň jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jedna číslice
Mezery nejsou povoleny
Alespoň jeden z následujících symbolů
! # $ % & @ ( [ { * + , . / - : ; = ? ) ] _ | \ }
 
Tato pravidla platí také při vytváření nového uživatele, změně jeho hesla a vytváření databáze.