Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 11 - Load Balancer > Čo je load balancer?

11.1 Čo je load balancer?

Load balancer umožňuje distribuovať pracovnú záťaž (napríklad na webovom serveri, poštovom serveri, databázovom serveri, ...) medzi dva alebo viac cloud serverov. Aby bolo možné balansovať záťaž medzi cloud servermi, musia mať servery zhodnú konfiguráciu a obsahovať rovnaké dáta.

Distribúcia záťaže medzi dva alebo viac cloud serverov pomocou load balancerov vám umožní optimalizovať použitie prostriedkov vašej infraštruktúry, maximalizovať jej produktivitu a zlepšiť jej odozvu. Load balancer zvyšuje úroveň spoľahlivosti a zaručuje kontinuitu poskytovanej služby. Predídete tak možným výpadkom a vyhnete sa možným preťaženiam.
Ak niektorý z cloud serverov, ktoré sú balansované, prestane z akéhokoľvek dôvodu pracovať, load balancer ho automaticky vylúči a začne namiesto neho používať ostatné cloud servery. Tým balancer zaručuje kontinuitu poskytovanej služby. Zároveň  systém odošle e-mailové a/alebo SMS upozornenie na kontakt zadaný pri aktivácii služby.

Použitie load balancerov odporúčame, ak potrebujete:
  • garanciu vysokej dostupnosti,
  • obsluhu veľkého množstva požiadaviek,
  • rezervu pre prípad náhleho zvýšenia záťaže.

Cena služby

Služba balansovania je spoplatnená mesačným (30 dní) poplatkom, ktorý sa odpočíta z vášho kreditu na FORPSI Cloud pri aktivácii služby vždy na mesiac dopredu (pre viac informácií viď cenník). Cena služby nie je ovplyvnená počtom a typom pravidiel, ktoré sa používajú, ani počtom balansovaných cloud serverov/dedikovaných serverov, ani stavom load balancerov. Ak zrušíte load balancer po odpočítaní mesačného poplatku, budú náklady za zbytok predplateného obdobia stratené.