COMPUTING > Virtual Private Cloud

Virtual Private Cloud

Vitajte v znalostnej báze pre Virtual Private Cloud, službu, ktorá vám umožňuje zakúpiť variabilné množstvo výpočtových a sieťových prostriedkov a prevádzkovať ich v rámci infraštruktúry FORPSI Cloud.

Ak si chcete preštudovať príručky pre servery Virtual Private Cloud, vyberte si jednu z nasledujúcich tém:

Dokumentácia k Veeam Cloud Connect

Dokumentácia k VMware vCAV

Dokumentácia k VMware vROps

Dokumentácia k VMware Tanzu

1.1 Všeobecný popis služieb Virtual Private Cloud

1.1.1 Rozdiely medzi Cloud Servermi a Virtual Private Cloud

1.1.2 Typy prostriedkov a pravidlá pri vytváraní

1.2 Vytváranie služieb Virtual Private Cloud

1.3 Úprava služieb Virtual Private Cloud

1.4 Zmazanie služieb Virtual Private Cloud

3.1 Prístup na webovú konzolu

3.2 Dokumentácia k VMware

3.3 Zmena hesla

3.4 VMware - upgrade infraštruktúry platformy NSX

3.4.1 Ako vytvoriť VPN pomocou OpenVPN

3.4.1.1 Ako spustiť a nakonfigurovať VPN pomocou OpenVPN na Windows Server 2019

3.4.1.2 Ako spustiť a nakonfigurovať VPN pomocou OpenVPN na Ubuntu 20.04

3.4.2 Ako sa pripojiť na VPN pomocou OpenVPN

4.1 DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

4.2 Prístup k Web Panelu

4.3 Vytvorenie VPG

4.3.1 Zobrazenie VPG

4.3.2 Úprava VPG

4.3.3 Zmazanie VPG

4.4 Vytváranie Checkpointu

4.5 Failover Test

4.6 Failover Live

5.1 BaaS Service (Zálohovanie ako služba)

5.1.1 Diskový priestor so záložnou kópiou

5.2 Prístup k Web Panelu

5.3 Web Panel - DASHBOARD

5.4 Web Panel - Úlohy (JOBS)

5.4.1 Vytváranie Úloh (Job)

5.4.1.1 Úlohy: nastavenie názvu a počtu kópií

5.4.1.2 Úlohy: nastavenie ochrany prostriedkov

5.4.1.3 Úlohy: nastavenie voliteľných procesov

5.4.1.4 Úlohy: nastavenie plánovania

5.4.1.5 Úlohy: nastavenie notifikácií

5.4.2 Spustenie Úloh

5.4.3 Úprava Úloh (Job)

5.4.4 Zakázať/Povoliť Úlohu (Job)

5.4.5 Odstrániť Úlohy (Job)

5.5 Web Panel - VMS

5.6 Obnova (Restore)