COMPUTING > Cloud Servery > 11 - Load Balancer > Pravidlá pre load balancer

11.1.1 Pravidlá pre load balancer

Fungovanie load balancera závisí na tom, aké pravidlá použijete. Na load balancer môžete vytvárať neobmedzený počet pravidiel.
Existuje iba jedno obmedzenie – nie je možné vytvoriť viac pravidiel na jednom porte load balancera.

Každé jednotlivé pravidlo tvoria 4 parametre:

Algoritmus

Označuje kritérium používané load balancerom na správu požiadaviek, tzn. pravidlo, podľa ktorého balancer rozhoduje, ktorému zo serverov požiadavku poslať. Je možné si vybrať z dvoch základných algoritmov:
Leastconn
- Tento algoritmus smeruje traffic na dostupný server s najmenším počtom aktívnych spojení.
- Algoritmus Leastconn je dynamický, a preto umožňuje vyvažovať záťaž na serveroch v reálnom čase.
- Odporúča sa pre trvalé spojenia cez protokoly HTTP a HTTPS.
- Tento algoritmus nie je možné použiť v prípade, že balansované servery alebo klient neumožňujú používať cookies.
Source
- Tento algoritmus smeruje traffic na základe hashu IP adresy/zdrojového portu, podľa nich je vždy priradený rovnakému serveru.
- Odporúča sa pre trvalé spojenia cez protokol TCP.
- Neodporúča sa použiť pre trvalé spojenia cez protokoly HTTP a HTTPS.

Protokol

Označuje použitý protokol:
HTTP
HTTPS - pri použití algoritmu LeastConn musíte zadať privátny kľúč k certifikátu a certifikát.
TCP

Port balancera

Označuje port balanceru, ktorý obdrží zaslanú požiadavku. Pre každý port load balancera je možné vytvoriť iba jediné pravidlo.

Port serveru

Označuje port servera, na ktorý load balancer požiadavku zašle.