Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  4 - Prístup ku cloud serverom  /  Pripojenie ku cloud serveru cez SSH

4.3 Pripojenie ku cloud serveru cez SSH

SSH (Secure Shell) je sieťový protokol, ktorý umožňuje pripojenie k vzdialenému počítaču (ako je cloud server) cez SSH (príkazový riadok)..

SSH využíva šifrovací systém tak pre autentifikáciu, ako aj pre pracovnú reláciu, a preto je uprednostňovaný vzhľadom k ostatným protokolom a stal sa štandardom v rámci vzdialenej správy systémov Unix/Linux.

Pripojenie ku cloud serveru Linux z počítača s operačným systémom Linux

Pre pripojenie ku cloud serveru Linux z počítača s operačným systémom Linux stačí použiť rovnako nazvaný príkaz SSH

ssh 192.168.123.253 -l root

(kde IP je IP cloud servera; po stlačení klávesu Enter budete požiadaný o zadanie hesla cloud servera)

Po dokončení autentifikácie bude možné uskutočniť všetky príkazy SSH pre správu vlastného cloud servera Linux.

Pripojenie ku cloud serveru Linux z počítača s operačným systémom Windows

Pre pripojenie ku cloud serveru Linux z počítača s operačným systémom Windows môžete použiť rôzne klientské programy umožňujúce prístup cez SSH: medzi tie najpoužívanejšie patria OpenSSH, WinSCP a predovšetkým PuTTY.
Pre nasledujúci príklad použijeme poslednú zmienenú možnosť.
  1. Po spustení PuTTY, v kategórii "Session" bude potrebné nakonfigurovať položku "host name/IP address" za použitia verejnej IP priradenej ku cloud serveru;
  2. Nasledujúcim kliknutím na "Open" sa otvorí okno s rozhraním príkazového riadku, kde bude vyžiadaný login (v našom prípade "root");
  3. Potom bude vyžadované heslo pre používateľa "root" a následne heslo cloud servera (nastavené počas vytvárania cloud servera);
  4. Po autentifikácii bude možné uskutočniť všetky SSH príkazy pre správu cloud servera Linux.

Secure Shell