Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  4 - Prístup ku cloud serverom  /  Pripojenie ku cloud serveru cez RDP

4.2 Pripojenie ku cloud serveru cez RDP

RDP (Remote Desktop Protocol) je protokol vyvinutý spoločnosťou Microsoft, ktorý umožňuje pripojenie ku vzdialenému počítaču (ako je cloud server) cez grafické rozhranie. Za použitia tohto jednoduchého, ale veľmi výkonného nástroja budete môcť používať svoj cloud server, ako by bol fyzicky pred vami pomocou myši a klávesnice z vášho klientského počítača. Napriek tomu, že bol protokol RDP vyvinutý pre Windows, existuje mnoho ďalších klientov pre iné operačné systémy (ako Linux alebo Mac OSX) a operačné systémy pre mobilné zariadenia (ako Android alebo Windows Mobile).

Na pripojenie ku cloud serveru z počítača s Operačným systémom Windows môžete použiť užitočný nástroj "Pripojenie k vzdialenej ploche" (Štart > Príslušenstvo > Pripojenie k vzdialenej ploche).Po jeho spustení sa zobrazí okno, v ktorom musíte zadať príslušné údaje.Rovnako ako u iných pripojovacích systémov, aj v tomto prípade je nutné použiť nasledujúce dáta:
  • verejná IP adresa priradená ku cloud serveru;
  • "administrator" ako meno správcu cloud servera;
  • heslo cloud servera (nastavené v priebehu vytvárania cloud servera);
Po prihlásení sa zobrazí okno, v ktorom bude zobrazená vzdialená plocha cloud servera, ku ktorému ste sa práve pripojili. Pomocou klávesnice vášho počítača a myši budete môcť ovládať cloud server, ako by bol fyzicky pred vami.

Pripomíname, že toto pripojenie je podriadené rýchlosti vášho internetového pripojenia.

Remote Desktop Protocol