Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

4.5 Vypnutie cloud servera

Existujú tri postupy na vypnutie cloud servera. Sú k dispozícii po kliknutí na tlačidlo "Vypnúť" v oblasti pre správu cloud servera.Ide o:
  • Vypnutie cloud servera operačným systémom
  • Vynútené vypnutie cloud servera
  • Vynútený reštart cloud servera


Vypnutie cloud servera operačným systémom
Cloud server bude vypnutý pomocou príslušných funkcií operačného systému. Dĺžka tejto operácie je variabilná a závisí na operačnom systéme a postupoch, operáciách či softvéroch aktivovaných na cloud serveri. Táto operácia predstavuje správnu metódu pre vypnutie cloud servera.

Vynútené vypnutie cloud servera
Cloud server bude nútene vypnutý. Táto operácia má okamžitý dopad a neumožňuje operačnému systému uskutočniť správny vypínací postup. Pozor, táto operácia by mala byť uskutočnená iba v prípade, že nie je možné vypnúť cloud server iným spôsobom.

Vynútené vypnutie a následné zapnutie cloud servera
Cloud server bude nútene vypnutý a potom opäť zapnutý – uskutoční sa reštart. Táto operácia má okamžitý dopad a neumožňuje operačnému systému uskutočniť správny vypínací postup. Pozor, táto operácia by mala byť uskutočnená iba v prípade, že nie je možné vypnúť cloud server iným spôsobom.
 
  POZOR: pripomíname vám, že na to, aby bolo možné správne použiť funkcie "Vypnutie cloud serveru z operačného systému", musí byť na cloud serveri správne nainštalované tools hypervízora (VMware nebo Hyper-V).
 The operations described are examples: the improper use or use without due care and skill, can cause the partial and total loss of data, and in some cases may jeopardize the correct operation of the virtual server. Using this guide without the appropriate skills is not recommended. Aruba S.p.A. does not accept any responsibility for any problems or damage caused by using these guides