COMPUTING > Cloud Servery > Šablóny systémov > Ubuntu 22.04 LTS 64bit - MinIO

Ubuntu 22.04 LTS 64bit - MinIO Cloud Server Pro service guide Cloud Server Smart service guide

Funkce

Tato šablona založená na distribuci Ubuntu 22.04 LTS integruje software MinIO jako nativní binární software na úrovni služby. MinIO nabízí možnost ukládání objektů a je kompatibilní s protokolem S3. MinIO je 100% open source a je vydáván pod licencí GNU AGPL v3. Pomocí webového rozhraní je možné spravovat uživatele, oprávnění, kbelíky (bucket) a mnoho dalšího.

Na této šabloně je k dispozici Fail2ban, pro více informací se podívejte na příslušný tutoriál.

Jak se přihlásit

Webové rozhraní MinIO je dostupné v prohlížeči na hlavní IP VM na adrese: https://IPSERVER:9100.
Pomocí protokolu S3 kompatibilního je možné se připojit na hlavní IP na S3 úložiště na adrese IPSERVER:9000.
Příklad: Pokud má server IP adresu 1.2.3.4, můžete se připojit k webovému rozhraní prohlížečem na adrese
https://1.2.3.4:9100/
Můžete se přihlásit jak do webového rozhraní, tak pomocí S3 konektoru používajícího uživatele root a heslo, které jste zvolili při aktivaci.
Vložený certifikát je generován při vytváření VM a je self-signed.
Další pokyny pro implementaci vlastních certifikátů a další možnosti jsou k dispozici v oficiální dokumentaci na stránce:
https://docs.min.io/minio/baremetal/reference/minio-server/minio-server.html

Konfigurace

Na serveru je nainstalován Fail2ban pro ochranu před brute force útoky s následujícími parametry:
  • Opakování: 5
  • Nalezení času: 60 minut
  • Doba blokování: 60 minut
Otevřené služební porty na Firewallu UFW jsou:
  • 22 TCP
  • 443 TCP
  • 9000 TCP [S3 služba]
  • 9100 TCP [Webová konzole]

Verze šablony

1.0

Changelog