Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 6 - Správa cloud servera > Inicializácia Cloud VPS

6.05 Inicializácia Cloud VPS Cloud Server Smart service guide

INICIALIZÁCIA cloud servera VPS spočíva v jeho obnovení do pôvodného stavu, v ktorom sa nachádzal pri vytvorení servera. Túto operáciu je možné uskutočniť len na vypnutom cloud serveri VPS a s neaktívnou funkciou Snapshot.

Čo sa pri inicializácii nezmení:

Systém si udrží zvolené množstvo prostriedkov (vCPU/RAM/HD), ktoré mal server nastavené v momente inicializácie, nie však v momente vytvorenia cloud servera. Verejná IP adresa cloud servera zostane tiež rovnaká. Akékoľvek nastavené Naplánované úlohy cloud servera zostanú aktívne.
 
Služba Bude zachovaná
Prostriedky (vCPU/RAM/HD)  
Verejná IP  
Naplánované úlohy  

Čo sa pri inicializácii zmení:

Balancery pripojené ku cloud serveru bude potrebné po inicializácii opäť pripojiť. Ak boli nainštalované Plesk licencie, bude potrebné ich znovu nainštalovať.
 
Služba/funkcia Nebude zachovaná
Balancery  
Cloud Monitoring  
Plesk Licence  

Postup

Pre uskutočnenie inicializácie cloud servera VPS prejdite v Control Paneli na stránku správy daného cloud servera a postupujte ďalej takto:
  • Uistite sa, že na serveri nie sú žiadne Snapshoty;
  • Vypnite cloud server VPS cez tlačidlo "VYPNÚŤ".
  • Kliknite na "INICIALIZOVAŤ".
  • Cloud serveru VPS prideľte nové heslo (môže byť rovnaké ako pôvodné), kliknite na tlačidlo "Inicializovať", pre zrušenie na "Zrušiť".
  • Objaví sa okno pre potvrdenie akcie;
  • Kliknite na "OK".
 POZOR: pripomíname vám, že "INICIALIZÁCIA" je nezvratná a všetky dáta uložené na serveri budú po jej uskutočnení natrvalo stratené.