Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 3 - Vytváranie a konfigurácia cloud servera > Vytvorenie a konfigurácia Cloud VPS

3.1.1 Vytvorenie a konfigurácia Cloud VPS Cloud Server Smart service guide

Keď vytvárate Cloud Server VPS, je potrebné vybrať: Ponúkame štyri varianty služby Cloud Server VPS, ktoré sa líšia množstvom prostriedkov (vCPU/RAM/HD/Bandwidth):
Variant vCPU RAM HD (SSD) Prenosy IN/OUT
Small 1 1 GB 20 GB 2 TB/mesiac
Medium 1 2 GB 40 GB 5 TB/mesiac
Large 2 4 GB 80 GB 12 TB/mesiac
Extra Large 4 8 GB 160 GB 25 TB/mesiac
 POZOR:
Služba Cloud Server VPS NEUMOŽŇUJE PRECHOD NA NIŽŠÍ VARIANT. Pri prechode na vyšší variant je potrebné si zapamätať, že pôvodný diskový priestor zostane rovnako veľký, ale priestor naviac bude pridaný ku cloud serveru VPS. Tento zväčšený priestor sa bude správať podľa pravidiel, ktoré sú popísané v článku „Ako rozdeliť a formátovať pevný disk, ku ktorému bol pridaný nový priestor“ (Windows / Linux / Linux Debian).