COMPUTING > Cloud Servery > Správa cloud servera > Pripojenie virtuálneho CD-DVD

6.01.3 Pripojenie virtuálneho CD-DVD Cloud Server Pro service guide

Obraz nesmie byť väčší ako 9 GB.

Pred zavedením ISO obrazu do virtuálneho CD/DVD je samozrejme nutné zaviesť ISO obraz do FTP priestoru, ktorý máte k dispozícii. Pre zavedenie ISO obrazu do virtuálneho CD/DVD prehrávača musíte uskutočniť nasledujúce kroky:
  • Otvorte stránku pre správu cloud servera cez záložku "Spravovať" a kliknite na tlačidlo "Spravovať" u príslušného cloud servera, na ktorom chcete zaviesť obraz do virtuálneho CD/DVD prehrávača.
  • Prejdite stránku až po "Virtuálna CD-DVD mechanika" a kliknite na tlačidlo "Připojiť".
  • Otvorí sa okno so všetkými ISO obrazmi prítomnými v príslušnom FTP priestore. Zvoľte súbor ISO obrazu disku, ktorý chcete preniesť do virtuálneho CD/DVD prehrávača a potvrďte voľbu.
  • V tejto chvíli bude na cloud server načítané CD/DVD so zvoleným ISO obrazom.