Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

6.12 Správa licencií CAL

Licencia RDS CAL (Remote Desktop Services Client Access License) oprávňuje používateľa a zariadenie pristupovať k serveru pripojením vzdialenej plochy (s využitím tzv. RDP protokolu).

Správu vzdialeného prístupu a vytváranie ďalších používateľských účtov je možné uskutočňovať po prihlásení ku cloud serveru pomocou vzdialenej plochy (RDP přístup) s oprávnením Administrator..

V tomto návode si ukážeme:

Overenie CAL licencií na serveri


Po pripojení k svojmu cloud serveru kliknite na ikonu "Remote Desktop Manager", ktorú nájdete na ploche.Ikona "Remote Desktop Services" otvorí nasledujúce okno.re správu CAL licencií spustite "Remote Desktop Licensing Manager". u môžete jednoducho overiť, či sú licencie správne aktivované a koľko licencií je momentálne dostupných. V nižšie uvedenom prípade je možné vidieť 5 aktivovaných licencií.

Vytvorenie nového používateľa

Pre vytvorenie nového používateľa kliknite na ikonu "Computer Management", ktorú nájdete na ploche cloud servera.V novo otvorenom okne postupne rozbaľte ponuku:: "Computer Management (Local)" > "System Tools" > "Local Users and Group" . Tu pomocou pravého tlačidla myši kliknite na položku "Users" a vyberte voľbu "New User ...".Následne sa otvorí dialóg pre vytvorenie nového používateľa. Tu je potrebné vyplniť položky používateľského mena (User name) a hesla (Password). Voliteľne môžete tiež vyplniť položky celého mena ("Full name") a popisu ("Description").


 
 Dôležité: Nezabudnite odškrtnúť položku "User must change password at next logon", ktorá určuje, či si používateľ musí po prvom prihlásení zmeniť nastavené heslo. Pre vytvorenie používateľa kliknite na tlačidlo "Create" a následne zavrite okno pomocou tlačidla "Close". Novo vytvorený používateľ sa zobrazí v zozname používateľov.
Kliknite na vytvoreného používateľa pravým tlačidlom myši a vyberte položku "Properties".


Prepnite sa na záložku "Member Of" a kliknite na tlačidlo "Add".V okne "Select Groups" kliknite na tlačidlo "Advanced ..."a ihneď potom kliknite na "Find Now".Z vylistovaného zoznamu vyberte položku "Remote Desktop Users". Vybraním položky "Remote Desktop Users" pridelíte novému používateľovi oprávnenie pre prístup na cloud server pomocou vzdialenej plochy.
 
 UPOZORNENIE: Používateľa je možné zaradiť aj do iných skupín. Pridelenie ďalších oprávnení je na uvážení správcu cloud servera.


Potvrďte výber pomocou tlačidla "OK" a v predvyplnenom nižšie uvedenom okne,kliknite na tlačidlo "OK".Potvrďte uskutočnenú zmenu pri používateľovi stlačením tlačidla "OK".
Teraz máte na svojom cloud serveri nového používateľa, ktorý má povolené pristupovať k serveru pomocou vzdialenej plochy. Používateľ sa teraz môže prihlásiť používateľským menom a heslom, ktoré bolo nastavené pri jeho vytvorení.

Správa vytvorených používateľov


K správe vytvorených používateľov sa najrýchlejšie dostanete pomocou ikony "Computer Management", ktorá je umiestnená na ploche cloud servera. Konkrétne sa správa nachádza v sekcii "Computer Management (Local)" > "System Tools" > "Local Users and Group" > "Users". Tu nájdete zoznam všetkých používateľov cloud servera vrátane prednastavených účtov "Administrator" a "Guest".Po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybraného používateľa sa zobrazí nasledujúce menuPoložka "Delete" uskutočňuje NEZVRATNÉ zmazanie vybraného používateľa. Všetky informácie o používateľovi budú zo servera odstránené a nie je možné túto operáciu vrátiť späť. Ak následne vytvoríte používateľa rovnakého mena, ako bol zmazaný, stále pôjde o úplne odlišného používateľa a nebude prepojený s predchádzajúcim účtom.

Pomocou položky "Rename" môžete zmeniť používateľské meno "User name".

K zmene hesla slúži položka "Set Password".

Na zablokovanie prístupu (prihlásenia) používateľa na server slúži zaškrtávacie políčko "Account is disabled", ktoré nájdeme po kliknutí na položku "Properties". Po zaškrtnutí tejto voľby bude účtu zakázaný prístup na server. Následné odblokovanie uskutočníme odškrtnutím tejto voľby.