Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 6 - Správa cloud servera > Využívanie štatistík

6.13 Využívanie štatistík

Štatistiky Cloud Servera umožňujú detailne preskúmať, aké prostriedky server v priebehu prevádzky využíva:
  • Procesor - záťaž vCPU (jadra): vyjadrená v percentách,
  • Sieťe - využitý Bandwith: vyčíslené v Kbit za sekundu,
  • Pamäť - využitá RAM: vyčíslené v GB;
  • Disky - využité diskové oddiely: vyčíslené v GB na diskový oddiel*.
* Štatistika týkajúca sa využitia diskového priestoru sa týka sledovania jednotlivých oddielov diskov, ktoré boli vytvorené, naformátované a pripojené na diskoch s vyhradenou kapacitou minimálne 300 MB.
 
UPOZORNENIE: štatistiky pre "Pamäť" a "Disky" sú v súčasnosti k dispozícii iba pre Cloud Servery využívajúce technológiu VMware.
Pre zobrazenie grafu prejdite na okno vášho servera a kliknite na "Štatistiky".Štatistiky sú aktualizované každé 3 minúty a môžu byť zobrazené v rozmedzí hodín, dní, týždňov až mesiacov.Odporúčame sledovať čerpanie prostriedkov a v prípade nadmerného využívania podniknúť patričné opatrenia. Pravidelným sledovaním grafu môžete optimalizovať tak výkon, ako aj náklady na prevádzku Cloud Servera.

Tu sú ukážky niektorých grafov, ktoré môžete zobraziť v záložke "Štatistiky".

Procesor

zelená: predstavuje využitie prostriedku Cloud Serverom;
červená: predstavuje optimálne využitie prostriedku;

Siete

zelená: prichádzajúci dátový traffic;
červená: odchádzajúci dátový traffic;

Operačná pamäť

zelená: predstavuje využitie prostriedku Cloud Serverom;
červená: predstavuje optimálne využitie prostriedku;

Disky

zelená: predstavuje využitie prostriedku Cloud Serverom;
červená: predstavuje optimálne využitie prostriedku;


Tlačidlo "PRINT GRAPH" pod jednotlivými grafmi umožňuje uložiť graf vo formáte PDF.Táto funkcia je užitočná, ak používateľ potrebuje porovnávať údaje v časovom intervale dlhšom ako týždeň.